(Svenska)
.
Kundinloggning
 • Genomför testet ocg få din Business Impact Assessment

  Genomför testet och få svaret!

 • Mark Information nämnt i marknadsguide från Gartner för sjätte året i rad
 • Förenklad och effektiv hantering av bemanningspool

  Läs hur Ahlsell har förenklat hanteringen av sin bemanningspool
  med mobil app och självbetjäningsfunktioner

 • Få översikt över ProMarks många integrationsalternativ

 • Bli klokare på de olika molnmiljöer vi erbjuder

  Bli klokare på de olika molnmiljöer vi erbjuder

Uppleva ProMark

Tid och frånvaro

Spara på tid för administration genom datainsamling av anställdas tid

Läs om tidredovisning
Mobil registrering

ProMobile ger mobil personal möjlighet att registrera tid, frånvaro och aktiviteter

Läs mer om ProMobile