(Svenska)
.
Kundinloggning

Detaljhandel & distribution

Stora utmaningar – enkla lösningar för komplicerade processer

Vill du ha förstklassig kvalitet och samtidigt hantera den hårda konkurrensen inom detaljhandel och distribution, så är framgång inte bara avhängigt av kvaliteten på den service du ger dina kunder, utan även av hur du levererar den upplevelse de inte bara förväntar sig, utan faktiskt efterfrågar.

Såväl för aktörer inom detaljhandeln som för distributörer och tredjepartsleverantörer står man inför problemet med fluktuerande efterfrågan och kortare leveranstider, samtidigt som man på ett konsekvent sätt ska uppfylla kundens förväntningar. Det kräver överblick och transparens för att kunna trimma sin beslutsprocess och utföra just de operativa åtgärder som krävs för att kunna öka förtjänsten, täcka dolda kostnader och utnyttja den potential till kapacitetsförbättringar som finns både hos personalstyrkan och produktionsapparaten.

Hos Mark Information har vi verktygen för att effektivt hjälpa dig att nå upp till dina mål. ProMark – Mark Informations Workforce Management-lösning – säkerställer synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesser och överblick över hur utrustningen fungerar – allt i realtid. ProMark levererar den nödvändiga operativa överblicken som kan bemästra utmaningarna på ett företag som kör 24 timmar om dygnet, ofta har fysisk närvaro på en rad olika platser och som försörjer sig på att kunna hantera olika servicetjänster och kontinuerliga kundanpassningar.

Optimal personalplanering kräver operativ kontroll över – så att man vet att rätt personer är på rätt ställe. Och det är endast synlighet i realtid som kan hjälpa dig att fatta rätt operativa beslut, fastställa om du ska göra mer eller mindre, öka förtjänsten och täcka de dolda kostnaderna och utnyttja potentialen hos din personalstyrka.

Fördelarna är att ProMark:

Arbetar i realtid med ProMark visas information om orderstatus, personalstyrka och anpassning av leveranstider i realtid.
Medför färre fel orsakade av den mänskliga faktorn ProMark utmärker sig genom att vara enkelt att konfigurera och användarvänligt i daglig drift. Den automatiska hanteringen av instruktioner säkerställer snabb inlärning och användarvänligheten minimerar antalet kostsamma fel.
Säkerställer en korrekt lön ProMark registrerar arbetstid, frånvaro samt avvikelseorsaker och inhämtar information om aktuella kollektivavtal och lokala avtal så att rätt lön kan utbetalas. På så vis sänks lönekostnaderna genom automatisering av manuella, felbehäftade tidregistrerings- och lönesystem.
Ger en detaljerad överblick ProMark levererar ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag som presenterar en fullständig över produktionsprocesserna.
Sparar tid på kontroller ProMark registrerar ”in-/utstämpling”. Det betyder att du sparar tid på kontroller samtidigt som du får större säkerhet för alla som vistas på företaget. Det frigör tid för viktigare saker.
Detaljerad planering ProMarks detaljerade planering och uppföljning minimerar antalet sena leveranser och optimerar resursanvändningen så att du undviker onödigt spill.
Ökad produktivitet ProMark mäter vilka arbetstimmar som skapar värde. Det gör det lätt att se var produktiviteten kan ökas.
Ger snabb avkastning ProMark har en genomsnittlig implementeringstid på endast 90 dagar. Det säkerställer en snabb avkastning på din investering.