(Svenska)
.
Kundinloggning

Branscher

Vi ökar förtjänsten, höjer servicenivån och skapar nöjda kunder

Hemligheten är att vi sätter en ära i att vara verklighetsnära och resultatorienterade och att vi koncentrerar oss på att utveckla system som är enkla att konfigurera och användarvänliga i daglig drift, men samtidigt erbjuder avancerade användningsmöjligheter. Nyckelparametrarna är effektivitet, precision, smidighet, lönsamhet och optimering – och givetvis sker allt i realtid med hjälp av intuitiva och användarvänliga lösningar. Vi har sysslat med det här i över 30 år och vi har utvecklat dokumenterat framgångsrika lösningar inom en rad olika branscher.

Vår mission är att göra det möjligt för kunderna att planera användningen av rätt resurser, i rätt tid och för rätt jobb, samt säkerställa att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva sättet. Kort sagt: vi är experter på att hjälpa företag att använda de tillgängliga personalresurserna intelligentare vilket bidrar till ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Därför är vår Workforce Management-lösning, ProMark, det naturliga valet för företag som vill övervaka, justera och förbereda centrala processer – baserat på användarvänliga operativ information som alltid är uppdaterade.

Vi erbjuder lösningar för de flesta branscher:

Entreprenad & konstruktion

BYGG & ANLÄGGNING

ProMark hjälper dig att hålla koll på processer, så att du kan reagera på avvikelser i produktionsplanen och snabbt anpassa befintliga planer för optimal och flexibel användning av personal, utrustning och material.
Livsmedel

LIVSMEDEL

ProMark ger synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesserna och översikt över hur utrustningen fungerar. Dessutom får man översikt och sammanhang mellan produktion och logistik.
Detaljhandel & distribution

LOGISTIK & TRANSPORT

ProMark ger den nödvändiga drifttekniska översikten som kan hantera de utmaningar som finns i företag som kör 24 timmar om dygnet, ofta fysiskt finns i många orter och som lever av att hantera förändrade tjänster och kontinuerliga kundjusteringar.

Offentlig & service

SERVICE

ProMark ger synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesser, utökar tillgängligheten och ökar servicenivån utan att förlora medarbetarnas intresse.
Tillverkning

TILLVERKNING

ProMark hjälper dig att hålla koll på processerna, så att du kan reagera på avvikelser i produktionsplanen och snabbt anpassa befintliga planer för optimal och flexibel användning av personal, utrustning och material.