(Svenska)
.
Kundinloggning
  • Mark Information är nu Microsoft Silver Partner

    Certifieringen gör ProMark till en framtidssäker lösning för företag som har valt en Microsoft-strategi

  • Genomför testet ocg få din Business Impact Assessment

    Genomför testet och få svaret!

  • ProMark – en framtidssäker Workforce Management plattform. Läs värför!
  •  Mark Information nämnt i marknadsguide från Gartner för det fjärde året i rad

Uppleva ProMark

Tid och frånvaro

Spara på tid för administration genom datainsamling av anställdas tid

Läs om tidredovisning
Mobil registrering

ProMobile ger mobil personal möjlighet att registrera tid, frånvaro och aktiviteter

Läs mer