Analys: Tillväxt i nordisk efterfrågan på Workforce Management-lösningar

Det visar den nyligen publicerade rapporten från den välrenommerade amerikanska analysfirman IHS, som för första gången någonsin har gjort en kartläggning av användningen av workforce management i Norden

Rapporten, som är IHS' fjärde i rad, framhäver tre saker:

  • För det första att workforce management efterfrågas i alltmer ökande grad på de nordiska företagen.
  • För det andra att Mark Information placerar sig som marknadsledande i Norden med en andel på 19,3 % av marknaden - Med SAP som sin närmaste konkurrent (17,8%) och Kronos och Oracle med en marknadsandel på cirka 10%. Källa: IHS Inc. (NYSE: IHS)
  • Och sist, men inte minst, att efterfrågan på workforce management-lösningar absolut inte minskar. I själva verket förväntar IHS en genomsnittlig tillväxttakt på 7 % på den nordiska marknaden under åren fram till 2018. Det överstiger avsevärt förväntningarna både vad gäller marknaden i Europa och på det globala planet.

Att det framförallt är i Norden som det finns en stigande efterfrågan på workforce management-lösningar, överraskar inte Market Analyst, Sam Grinter, IHS Inc. (NYSE: IHS), som har genomfört analysen i rapporten. Han påpekar att tillväxten i de nordiska länderna har varit starkare jämfört med centrala och södra Europa och att den drivs av förbättrade ekonomiska förhållanden och en stigande efterfrågan när det gäller byte av föråldrade workforce management-system.

Enligt Grinter är den i särklass mest grundläggande orsaken till detta att både privata och offentliga företag måste förhålla sig till stramare budgetar, större risk och en knivskarp konkurrens. Dessutom förväntar man sig att ytterligare tillköp av programmoduler för planering, optimering och genomförande också kommer att driva på tillväxten på en marknad där kunderna strävar efter att maximera effektiviteten hos arbetsstyrkan.

Att så är fallet kan Jens Henning, Business Development Manager på svenska Lantmännen Maskin, nicka igenkännande till: ”Tid är pengar – planering av fri plats i bokningssystemet är nyckeln till ekonomisk lönsamhet. Det är de sista 10 % av tiden varje dag som ger förtjänster som märks på slutresultatet. Därför måste vi säkerställa att dessa 10 % är produktiva. Workforce management ger oss möjlighet till en betydligt optimalare styrning av arbetsstyrkan”.

Det är inte bara i Sverige det är så. Även Steinar Gundersen, Manager, AF-IT Subsea SAP Support på norska Aker Solutions, instämmer: ”Det är den dagliga övervakningen av orderflödet och bemanningen i produktionen som är den avgörande faktorn för att nå i mål. För oss är den dagliga detaljerade order- och timuppföljningen därför helt avgörande.”

Aker Subsea använder ERP för att styra projekt och tillhörande produktion av undervattensutrustning för oljeindustrin. Framöver ser också Steinar Gundersen detta som det i särklass viktigaste vid fortsatt användning av workforce management. ”Det är helt avgörande att ett WFM-system, t.ex. ProMark, kan komplettera och integreras med SAP”, påpekar Steinar Gundersen.

Den funktionaliteten står också högt i kurs hos Lantmännen Maskin. Jens Henning förklarar detta. ”Vi har en bra lösning som är specialanpassad och integrerad med vårt ERP-system. Men själva systemet är inte allt. För att förstå kundens unika behov krävs det kompetenta medarbetare hos leverantören av systemet. WFM är det verktyg som, vid en korrekt användning, ger stora effektivitetsvinster”.

CEO Torkel Olrik om Workforce Management-marknaden i NordenAtt det framförallt är den höga efterfrågan på effektivitet som är drivkraften på den nordiska marknaden kommer inte som någon överraskning för Torkel Olrik, CEO på Mark Information:

”Vi lägger varje år mer än 30 % av budgeten på forskning och utveckling av nya produkter och det sker i nära samarbete med våra nuvarande kunder. För oss är den viktigaste utgångspunkten kundernas behov och kombinerat med den tekniska utvecklingen, vilket kontinuerligt leder till smartare och enklare lösningar. På den nordiska marknaden finns det en stark efterfrågan på detta och jag är otroligt glad över att det är den varan vi levererar.”

Workforce Management som konkurrensparameter är viktigare än någonsin och enligt IHS kommer nya och smartare funktioner, ökat antal målinriktat mobila lösningar samt SaaS-lösningar få en stadigt ökande betydelse på den nordiska marknaden framöver.

Tillbaka