Bättre rapporteringsmöjligheter får företag att byta Workforce Managementsystem

Automatisering av administrativa processer och krav på bättre rapportering väger tyngst när stora företag väljer att byta tidregistreringssystem i stället för att behålla den befintliga lösningen. Här berättar tre stora företag öppet om vilka överväganden de har gjort

Automatiseringsstrategier skapar behov av mer avancerade lösningar

Hagen AS

Skandinaviens ledande trapptillverkare Hagen AS har bytt Workforce Managementsystem som en del i en omfattande automatiseringsstrategi. Personalomkostnaderna är höga i Norge och om produktionen ska vara lönsam måste tiden utnyttjas effektivt.

För tillverkningsföretaget var det viktigt att det nya systemet kunde ge produktionsledningen insikt i den dagliga tidsåtgången jämfört med aktuella nyckeltal, i synnerhet när det gäller hur mycket tid som ägnas åt varje trappa. Att minska det administrativa arbetet i samband med kvalitetskontrollen av tidrapporter låg också högt på listan över verksamhetens krav på ett nytt system.

Ingvar Hagen, Hagen AS”Vårt dåvarande tidregistreringssystem skapade sårbarheter i förhållande till våra konkurrenter. Vi ville ha ett modernare system med nya automatiserings- och rapporteringsfunktioner. När vi skulle bestämma oss för ett nytt system bland fem leverantörer lade vi stor vikt vid det nya systemet skulle ha fler funktioner än den vanliga in- och utstämplingen. Samtidigt var det viktigt för vår organisation att lösningen skulle vara modulbaserad och kunna implementeras etappvis eftersom vi hade svårt att konkretisera alla våra krav och önskemål utan stegvis erfarenhet” säger Ingvar Hagen, chef för teknik- och processutvecklingen på Hagen.

Avslutad support och nytt lönesystem skapar behov av byte

Findus Sverige AB

Det svenska livsmedelsföretaget Findus Sverige AB sysselsätter 300 tjänstemän och 500 kollektiva. Findus är verksam inom infrysning av grönsaker och annan behandling av säsongsvaror, främst från skånska jordbruk. Under sommarsäsongen ökar antalet anställda med 300 personer som arbetar dygnet runt vid olika tidpunkter.

Tidregistreringen hos Findus är omfattande och när företaget funderade på att byta WFM-system styrdes beslutet av det faktum att den tidigare leverantören avslutade supporten för Findus tidigare WFM-system. Samtidigt skulle företaget byta lönesystem.

Enkel registrering på terminalFör att uppfylla nya krav från verksamheten krävdes också systemförändringar som Findus hellre ville genomföra i samband med inköp av ett nytt framtidssäkert system. Förbättringarna kunde då integreras sömlöst, i stället för att lägga pengar på en äldre lösning.       

”Ledningen ville ha en tydligare överblick av tidsåtgången med ett lättanvänt system och med realtidsrapporter, samt att produktionen krävde terminaler som var lätta att underhålla”, säger Mia Bornheim, som var ansvarig för införandeprocessen på Findus.


Affärsmodellens lönsamhet avgörande i beslutet

ProPC hos Lantmännen Maskin

Lönsamheten för bolagets tjänster fällde avgörandet när Lantmännen Maskin bestämde sig för att ersätta den befintliga tidregistreringslösningen för de 300 servicetekniker som kör runt till jordbrukare och reparerar traktorer och jordbruksmaskiner från över 50 verkstäder i Sverige. Samtidigt infördes samma lösning för Swecon.

Det stod snart klart att det fanns ett behov av att byta till en lösning som gör det snabbt och enkelt för serviceteknikerna att rapportera den exakta arbetstiden för varje enskild kund. För det krävs en användarvänlig Workforce Managementlösning med avancerade registrerings- och rapporteringsfunktioner i realtid.

Mekaniker registrerer i ProMark

”I en fungerande verkstad ska rörelsemarginalen vara 10 procent. På serviceverkstäder som vår är det den sista arbetstimmen varje dag som gör att man tjänar pengar. Efter att vi införde vårt nya workforce managementsystem har vi både blivit mer fokuserade när vi arbetar och bättre på att mäta vår insats”, säger Jens Hennig, projektledare på Lantmännen Maskin.

Tidigare cirkulerade lösa tidrapporter från servicetekniker till administrationen med uppgifter om tidsåtgången för de enskilda jordbrukarna. Det skapade osäkerhet och låg debiteringsgrad för arbetsinsatsen.

 

 

Tillbaka