Fokus på spårbarhet

Spårbarhet är ett högaktuellt ämne

Fokus på sporbarhedSpårbarhet är ett högaktuellt ämne för speciellt medicin- och livsmedelsverksamheter där myndigheterna ställer skärpda krav för spårbarhet i distributionskjedjan. Men också i fler och fler tillverkningsverksamheter. Speciellt inom teknologitunga produkter har man satt spårbarheten högt upp på dagordningen eftersom det ger en värdefull input för förbättring av verksamhetens processer och därmed produktkvaliteten.

Genom att införa spårbarhet i produktionen uppnår en verksamhet en rad fördelar.

Vid tillfälle av ett fel på en produkt kan verksamheten spåra:

  • Den felaktiga produkten eller delen hela vägen tillbaka genom processen – ända tillbaka till leverantören
  • Andra kunder som har fått samma produkt eller delar från samma batch
  • Eventuellt andra produkter som har använt delar från samma batch, som kan ha samma fel

Totalt sett ger det verksamheten möjlighet att:

  • Följa upp på leverantörer där kvaliteen på varorna inte är som specificerat
  • Spåra felaktiga varor hos kunderna och därmed handla proaktivt i förhållande till kunden
  • Minimera eventuella skador som följd av kritiska fel i en produkt
  • Förbättra produktionsprocesserna och därmed produktkvaliteen

I ProMark finns det en rad funktioner för insamling av data omkring batchnummer på varor till och från en operation. Med denna funktionalitet är det möjligt att spåra varorna genom produktionen från leverantör till kund.

Härmed tillför Mark Information ännu en väsentlig funktionalitet till ProMark paketets missionskritiska lösningar.

Tillbaka