Från vinklubb till Skandinaviens största HR-nätverk

HR Professionals Scandinavia har sedan starten 2009 vuxit och blivit Skandinaviens största nätverk. Öppen kunskapsdelning och grundarens mål om att placera frågan om HR som en effektiv och strategisk funktion på dagordningen har lockat över 10 000 anhängare

Alexandra ForsbergNär Alexandra Forsberg grundade HR Professionals Scandinavia var det från början egentligen bara tänkt att handla om trevliga ”efter-jobbet-träffar” för en grupp tidigare HR-studenter vid Stockholms Universitet. Hon ville hålla kontakten även efter studierna. Men flera anslöt sig och det som från början var tänkt som en mindre gemenskap har nu spridit sig till hela Skandinavien.

”Jag startade nätverket för att kunna träffa mina kurskamrater över ett glas vin, men blev det en tillströmning av andra yrkesverksamma HR-människor”, berättar Alexandra Forsberg.

Tanken var att samla branschfolk runt synen på HR som en affärskritisk och effektiv funktion inom företag.

”Jag tyckte inte att man tog HR tillräckligt seröst och ville gärna se att man tog det på allvar”, berättar hon.

Sedan nätverket bildades 2009 har antalet följare ökat och nu omfattar det mer än 10 000 HR-chefer, löneadministratörer, konsulter med flera. En av förklaringarna till det stora medlemstalet är Alexandra Forsbergs tydliga inställning till HR:s roll på företaget. Hon var mycket synlig i studiemiljön med en tydlig och uttalad inställning beträffande HR-funktionen på företaget. Hennes tydliga uttalanden under studieåren skapade ringar på vattnet, först i studiemiljön och sedan även på företagen utanför universitet. Nätverket har vuxit fram organiskt, nästan helt utan marknadsföring. Själv förklarar hon att hon tycker om att samla personer och är öppen för vad de tycker och tänker.

"Jag hade varit mycket tydlig i mina uttalanden om att HR ska ges en strategisk placering i företagets ledning. Medlemmarna har strömmat till när jag har kommunicerat på sociala medier, utan att ha tvingat på någon ett budskap. Jag överlåter det åt medlemmarna att bjuda in varandra och sätta dagordningen", säger hon.

Vissa medlemmar träffas fortfarande över ett glas vin efter jobbet och det har tillkommit planer på mer formella heldagskonferenser och kunskapskvällar, utöver ett omfattande debattforum online, där medlemmarna frågar om och svarar på allt mellan himmel och jord inom området strategisk HR, löneadministration, rekrytering m.m.

Lyssnar på varandra

Nätverkets stora styrka är det stöd som medlemmarna ger varandra i diskussionsfora på konferenser och vid nätverksmöten. Som bransch spänner HR brett över ett spektrum av områden som omfattar allt från IT till juridik och organisationsutveckling. Varje dag kan bjuda på nya och tidigare oprövade utmaningar som företagets HR-ansvariga måste lösa.

”Många HR-ansvariga är ensamma i sin roll på företaget, utan någon som kan fungera som bollplank som man kan diskutera med och inspireras av för att hitta nya och effektivare arbetsmetoder. Hos HR Professionals Scandinavia kan de utbyta idéer med andra företag”, säger hon.

HR-människorna i nätverket intresserar sig för alla aspekter av HR, så det finns alltid möjlighet att få svar på nästan vad som helst.

”Det kommer också att finnas någon i nätverket som kan bidra med erfarenheter och kunskaper på området Workforce Management som ledningsverktyg. När det gäller program med relevans för HR, så finns det till exempel många som vill veta mer om andras erfarenheter av olika system. Och de får för det mesta användbara och detaljerade svar. Det är den typen av kunskapsdelning som nätverket bygger på", förklarar Alexandra Forsberg.

Tillbaka