Hitta vägen till Workforce Management-skatten i din organisation

Vägen till produktivitetsförbättringar och effektivisering kan vara svår att överskåda i komplexa organisationer. Genom att använda ”5C Stakeholder Workforce Management matrix” blir det lättare för företaget att kartlägga vägen

När företag överväger att investera i Workforce Management-lösningar för fortlöpande registrering och rapportering av organisationens arbetstid och frånvaro samt arbetsuppgifter, så är syftet oftast ledningens önskan om:

  • högre produktivitet i hela organisationen och
  • effektivisering av de administrativa löneberäkningsprocesserna

I detta sammanhang är det viktigt att förstå hur företagets ledning bäst identifierar, kommunicerar och mäter värdet av lösningen bland de mest centrala intressenterna i organisationen.

Men vilka är de centrala intressenterna i organisationen, och hur säkerställer företagsledningen att de inför och använder lösningen på det mest ändamålsenliga sättet i förhållande till företagets mål, processer och strategi?

I denna videointervju förklarar Mollie Lombardi, hur ”The 5C Stakeholder Workforce Management matrix” kan användas som ”skattkarta” för att konkretisera kalkylen och skapa en plan för förändring och framgångsrik implementering.

I intervjun ger hon också exempel i förhållande till intressenter inom HR/Löneadministration och ledningen av den dagliga verksamheten.

 

 

5C Stakeholder Workforce Management matrix

5C Stakeholder Workforce Management matrix

Modellen är en överskådlig matris som matchar fem viktiga Workforce Management-teman med fem centrala intressentgrupper i organisationen.

Med modellen kan företaget lättare överskåda hur dessa fem viktiga teman inverkar på de fem centrala intressenterna och vilken roll en Workforce Management-lösning bör ha för att minimera risker samt maximera effektivitet och produktivitet i organisationen.

Samtidigt ger modellen möjlighet att välja ut och prioritera de insatsområden man anser ger störst resultat.

Fördjupning av modellen

Mollie Lombardi och Brandon Hall Group har gett ut en fördjupande förklaring till modellen med en generell beskrivning av hur de fem intressegrupperna förhåller sig till de fem viktiga Workforce Management-temana.

Ladda ner en fördjupande förklaring till modellen – det är helt gratis!

Tillbaka