IHS Workforce Management Solutions Report 2015

Det amerikanska analysinstitutet IHS gav i somras ut sin Workforce Management Solutions Report 2015

IHS förutspår att den globala marknaden för Workforce Management lösningar växer stabilt fram till 2019. Tillväxten drivs av leveransmodeller via molnet (SaaS - Software as a Service) och av större utbredning bland framförallt de mindre och mellanstora företagen.

Biometrisk terminalPå hårdvarusidan är det framförallt införande av biometriska terminaler som bidrar till att skapa tillväxt.

Denna teknik genomgår en snabb utveckling och de nya möjligheterna betyder att manuella inmatningar byts ut mot biometriska terminaler där datainsamlingen sker med hjälp av fingeravtryck. Det ökar säkerheten och reducerar risken för fel. Den tendensen känner Mark Information igen från den engelska marknaden.

STOR SPRIDNING I NORDEN

Workforce Management lösningar är relativt utbredda i Norden jämfört med resten av världen. IHS anser att tillväxten på de nordiska marknaderna kommer att drivas av uppgraderingar och byte av befintliga lösningar till moderna och tekniskt ledande lösningar.

Marknadsandel i NordenMark Information är med en marknadsandel i Norden på 21,4 % branschens största aktör. 2014 har Mark Information förstärkt och befäst sin position som den största leverantören av Workforce Management lösningar på den nordiska marknaden med en marknadsandel som ökade från 19,3 % 2013 till 21,4 % 2014. Framförallt SAP och Kronos har gått tillbaka i Norden.

“IHS-rapporten visar att den nordiska marknaden fortsätter att växa och att Workforce Management, inte minst i de nordiska länderna, är ett viktigt redskap i verktygslådan för de mest effektiva och produktiva företagen. Den nordiska marknaden är krävande och ställer höga krav på innovation och produktutveckling. Vi lägger därför ca 20 % av omsättningen på utveckling och sålunda är det inte överraskande att Mark Information har kvar sin ställning som Nordens största leverantör av Workforce Management lösningar”, säger CEO Torkel Olrik från Mark Information.

Till inspiration inför ett eventuellt byte av företagets befintliga lösning har Findus, Hagen och Lantmännen Maskin delat med sig av hur de resonerade i samband med bytet. Automatisering av administrativa processer och krav på bättre rapportering väger tungt när företag väljer att byta ut äldre tidregistreringssystem i stället för att behålla den befintliga lösningen.

Tillbaka