Professor i Management & Strategi: Workforce Management är en lågt hängande frukt för ökad produktivitet

Professor i Management & Strategi: Workforce Management är en lågt hängande frukt för ökad produktivitet

Mark Informations nya enkät: "Nya sanningar om Workforce Management" visar att nordiska företag är mycket bekymrade kring sjukfrånvaro och produktivitet.

Till exempel säger mer än 85% av de norska respondenterna att de i stort eller mycket stor utsträckning har åtagit sig att minska sjukfrånvaron i företaget.

Beträffande produktiviteten är trenden den samma. Här indikerar mer än 85% av de svenska respondenterna att de i hög eller mycket hög grad är upptagna av företagens produktivitet. I Danmark och Norge svarar 90% av de tillfrågade att företaget är mycket upptagit av produktivitet.

Utdrag af enkät: Nya sanningar om Workforce Management

 

Att minska sjukfrånvaron är en ledningsfråga

Professor Flemming Poulfelt

Analyser visar att chefer ofta inte känner till orsakerna till att de anställda är frånvarande.

Det påpekar Flemming Poulfelt, professor i Management & Strategi vid Copenhagen Business School, i en intervju med Mark Information. Han betonar också att minskningen av sjukfrånvaron är en arbetsuppgift för ledningen och att Workforce Management system bör användas som ett förebyggande verktyg för att initiera en proaktiv frånvarodialog med de anställda.

Ledningsverktyg för snabbare produktivitetsförbättringar

I samma intervju belyser Flemming Poulfelt hur toppchefer och ledare på mellannivå snabbare kan genomföra produktivitetsförbättringar med realtidsinsikt i aktuell fördelning och användning av resurser i förhållande till planer och mål.

 

Tillbaka