Spårbarhet

Ny EU-förordning ställer högre krav på datainsamling

SporbarhedMed EU’s nya förordning om spårbarhet, sätts helt nya skärpta krav på företagen för att kunna spåra råvaror och färdigvaror hela vägen genom produktionsprocessen. Producenter skall kunna spåra de varor som ingår i produkten, och var de färdiga produkterna slutar.

Konkurrensparametrar

Spårbarhet har blivit en konkurrensparameter som företag måste förhålla sig till. Inte endast för att skydda konsumenterna, utan även för att skydda verksamhetens varumärke. Det finns beskrivande exempel på företag som har fått dåligt omdöme på grund av skadliga produkter som har återkallats från detaljhandeln.

Tung pappersgång

Det är viktigt att systemet är uppbyggt på så sätt att företaget snabbt kan återkalla produkter. Om det är en tung pappersgång kommer man att uppleva att man inte kan reagera snabbt eller precist nog.

EU förordning

Med EU’s förordning 178/2002 artikel 18 har det blivit ett krav att man kan spåra exempelvis en råvara genom alla produktions-, tillverknings- och distributionsled.

  1. Livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.
     
  2. Livsmedels- och foderföretagarna skall kunna ange alla personer från vilka de har erhållit ett livsmedel, ett foder, ett livsmedelsproducerande djur eller ett ämne som är avsett för eller som kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder. I detta syfte skall livsmedels- och foderföretagarna ha system och förfaranden för att på begäran kunna lämna denna information till behöriga myndigheter.
Tillbaka