Ut ur produktivitetsfällan

Enligt OECD ligger Sverige på 11:e plats när produktiviteten bedöms för perioden 1995-2012

Produktivitetsvækst fra 1995 til 2012Det är inte tillräckligt bra. Polen är världsmästare i produktivitet. Inget annat land kommer i närheten av de hårt arbetande polacker.

Produktivitetsknepet är enkelt, enligt professor Flemming Poulfelt från CBS i Köpenhamn. Det handlar om "Ta bort, förenkla och förnya" i alla delar av bolaget. Det gäller både i produktion och administration, sade han vid ett produktivitetsseminarium arrangerat av Dansk Industri och Børsen den 19. mars 2015.

 1. Om ett företag vill få produktiviteten i topp rör det sig först och främst om att ta utgångspunkt i värdena i bolaget. De är grunden för allt som händer i företaget. Allt som händer i ett företag bör vara klart och entydigt förankrad här. Detta är ramen för hur ledarskapet bör iakttas. Detta omfattar alla från VD till enskild medarbetar.
   
 2. För det andra krävs det att de nödvändiga ledningskompetenser rent faktiskt är närvarande. Ledare måste kunna vara ledare. Det låter enkelt. Erfarenheten visar att många av dem som lämnar ett företag väljer att göra det eftersom de har en dålig chef.
   
 3. För det tredje måste alla ständigt vara medvetna om vad som skapar värde för företaget. Är det produktionen som skapar störst värde? Eller är det när medarbetare möter kunden och hjälper med deras processer. Allt som inte skapar värde måste tas bort. Här är det viktigt att vara medveten om att något du inte tror har mervärde, kan vara viktigt för andra.
   
 4. För det fjärde måste det vara fokus på förenkling där det är möjligt. Alla processer måste göras så enkla som möjligt så att all onödig friktion undviks. Om det görs fel i företaget är det inte alltid svaret att komma med ännu fler regler. Detta gör processen mer komplicerad, och det sänker produktiviteten.
   
 5. För det femte måste det vara full uppmärksamhet på områden som kan förnyas. Det finns nya versioner av programvara, och även om det kanske inte omedelbart kan bevisas att det lönar sig just nu, så hämma det kanske vid ett senare tillfälle nödvändiga förnyelsen.
   
 6. För det sjätte måste man löpande mäta huruvida ledningsprocesserna har den kvalitet som är önskvärd och nödvändig för att säkerställa produktiviteten. Med andra ord; har ditt företag den rätta ledningen?

Workforce management supporterar förbättringar i alla ovan punkter:

 • Har ni kontroll över era medarbetares kompetenser?
 • Vet ni om medarbetarna använder tiden där den ger mest effekt?
 • Använder ni alltför ”dyra” timmar på arbetsuppgifter som kan utföras bättre och billigare av andra?
 • Använder ni rätt mätetal/KPI:er?

Med Workforce Management kommer ditt företag ur produktivitetsfällan.

Tillbaka