Vad är EUs Arbetstidsdirektiv?

ProTime kan hjälpa dig uppfylla reglerna enligt EUs Arbetstidsdirektiv

Arbetstidsdirektivet innehåller regler för att garantera att:

  • Maximal genomsnittlig arbetstid per vecka (inclusive övertid) på 48 timmar (§6)
  • Minst 11 timmar sammanhängande vila per dygn (§3)
  • Raster vid arbetsdagar längre än 6 timmar (§ 4)
  • Minst 24 timmars sammanhängande ledighet per vecka utöver den 11 timmars sammanhängande dygnsvilan (§5)
  • Minst 4 veckors betald semester (§7)
  • Nattarbete begränsas till i genomsnitt 8 timmar per dygn ($ 8)

Källa: Euro Info Centres (EIC)

Arbetstidsdirektivet ökar kraven på företag att kunna tillhandahålla information angående sina anställdas arbetstid och raster. Mark Informations tidredovisningslösning förenklar administrationen runt uppföljning av arbetstidsdirektivet.

Vad är Arbetstidsdirektivet?

Direktivet är ett regelverk som syftar till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom att ange begränsningar i hur lång arbetstid som kan läggas ut och hur arbetstiden kan förläggas. Direktivet omfattar regler om dygnsvila, raster, veckovila, veckoarbetstidens längd samt semester. Vidare regleras nattarbete, skiftarbete och tempoarbete. Det ursprungliga direktivet 93/104/EG antogs 1993, tillägg skapades år 2000 i direktiv 2000/34/EG och dessa två sammanfattades sedan till direktiv 2003/88/EG. Nytt förslag till direktiv antogs den 22 september 2004.

Kontakta oss för att få reda på mer hur du kan underlätta att företaget uppfyller kraven enligt Arbetstidsdirektivet.

Tillbaka