Vad har HR gemensamt med Chandler Bing från TV-serien Vänner?

Alla har förstått att Chandler har ett viktigt jobb men ingen vet egentligen vad det är han gör. Precis så är det för många som jobbar med HR. Hur förklarar man för familj, vänner och kollegor vad HR-arbetet innebär? Här ger några HR-personer sina personliga reflektioner

Vad Chandler Bing från den populära amerikanska TV-serien ”Vänner” har för yrke är för många ett ständigt mysterium. Det vanligaste svaret är att han har ett bra jobb men i själva verket vet väldigt få vad han faktiskt gör.

Anställda inom HR upplever också att deras omgivning vet om att de har ett bra jobb men att det är svårt att förklara för vänner, familj och kollegor vad det egentligen innebär att arbeta med HR (Human Resources).

Det är visserligen förståeligt, i och med att HR-området har en bred definition. Idag hanterar HR-organisationen bl.a. löneadministration, ledarutveckling, employer branding, juridik, trivsel, medarbetarutveckling, talent management, performance management, workforce management och mycket mer.

Vi bad ett antal anställda inom HR att dela sina personliga erfarenheter kring hur de beskriver sin roll för andra som inte har lika djup kännedom om HR-området.

Olika förklaringar till barn och äldre

De tillfrågade är generellt överens gällande två saker. Det ena är att det är enklare att förklara sin roll som en del av ”personalavdelningen”. Den andra är att det är extra svårt att förklara för äldre samt för väldigt unga personer eller barn.

Ulrika Öberg, Franke Futurum

Exempelvis anpassar Ulrika Öberg från Franke Futurum noga sin förklaring till äldre och barn:

”Det är helt beroende av vem jag möter. Till ett lite mindre barn svarar jag att jag jobbar mycket vid datorn och träffar mycket människor. Skulle jag säga att jag jobbar med HR tror de nog att jag är frisör: ”Va, hår?!”. Till min morbror som är i 65-årsåldern kan jag inte säga HR, utan att jag är personalansvarig och jobbar med personalfrågor. Många tycker kanske att det är lite flummigt.”

Solbjørg Myren, Firesafe

Solbjørg Myren från Firesafe instämmer:

”Det är mest de yngsta och de äldsta som inte förstår begreppet ”HR” och jag förklarar lite olika beroende på ålder. Om de är äldre säger jag att jag är personalchef. Om min 18-åriga dotters väninna frågar, så förklarar jag att jag jobbar med människor i organisationen. Jag arbetar med att anställa och utveckla människor samt se till att de får ordentliga anställningsavtal och goda ledare.”

Ida Janghed, Hilti SverigeArbetar med människor

Ett vanligt svar är att man jobbar med människor, eller mer specifikt ”ser till att människor trivs på sin arbetsplats och kan göra ett så bra jobb som möjligt”:

”Enkelt förklarat handlar det om att förvalta det humankapital som finns i ett företag. Hur man får människor att vilja gå i samma riktning och vilja engagera sig och ställa sig bakom företagets vision. Det handlar också om att skapa förutsättningar för en sund företagskultur som får människor att trivas, arbeta och bidra till ett fantastiskt företagsresultat”, berättar Ida Janghed, HR Director på Hilti Sverige.

Kari Strande, Borregaard

En lite annorlunda förklaring, med fokus på rekrytering, utveckling och avveckling kommer från Kari Strande, som är HR-direktör på Borregaard:

”Jag säger att jag ansvarar för att Borregaard rekryterar rätt personer, samt med att utveckla deras kompetens, bland annat genom ledarstöd och kompetensprogram. Men jag hjälper även till när någon måste lämna organisationen. ”

Martina Danko, Lantmännen Cerealia

Martina Danko, som är HR-konsult på Lantmännen Ceralia förklarar också sin roll med utveckling av människor som det mest centrala. Hennes fokus ligger emellertid på utveckling av personer i en chefsposition:

”Jag brukar säga att mitt jobb är att hjälpa cheferna att bli bättre chefer. Det blir för komplicerat att gå in djupare på mitt arbete än så men om någon är väldigt intresserad och ställer fler frågor besvarar jag dem. Min främsta uppgift är att se till att cheferna kan utföra sitt jobb så effektivt och smidigt som möjligt”.

En del av helheten

Lisa Pira, Solar

En annan version av att förklara HR-rollen kommer från HR-direktören Lisa Pira, Solar.

Även om hon aldrig har försökt förklara för sina barnbarn vad hennes arbete går ut på, så tror hon att det är viktigt att förklara sin roll i samband med att hon berättar vad företaget hon jobbar på gör: ”Skulle de fråga skulle jag nog berätta om företaget, att vi säljer lampor och strömbrytare. Och så att jag jobbar med människor, att säkerställa att vi ska ha en arbetsplats där så många som möjligt mår bra och trivs med det de gör, och där man har möjlighet att utvecklas och kan göra ett bra jobb”, förklarar hon.

Chandler Bings yrke fram i ljuset

Chandler var ”IT Procurement Manager” med inriktning på statistik analys och återkonfigurering av data, vad nu det betyder? I slutet av serien blev han copywriter på reklambyrå. Så nu vet du det!

Tillbaka