Workforce Management är ett viktigt redskap för Sampension

För dem handlar det om prestanda och att uppnå starka resultat för att kundernas pensionssparande ska få ett högre värde

Søren Espersen, Sampension

Sampension är Danmarks tredje största pensionskassa. För dem handlar det om prestanda och att uppnå starka resultat för att kundernas pensionssparande ska få ett högre värde. Det är därför en hög grad av målstyrning i hela företaget och på alla nivåer för att säkerställa detta. Det handlar om att det ska vara synligt för alla medarbetare att man bidrar till att nå de uppställda målen, därför är Workforce Management ett viktigt redskap för personal- och kommunikationschef Søren P. Espersen.

Han anser att kärnan i workforce management går ut på att säkerställa att man hela tiden har rätt medarbetare till att utföra rätt jobb. Det kräver överblick.

”Workforce management är viktigt för alla företag, oavsett om det är stora eller små. I grunden handlar det om att använda företagets resurser på det effektivaste sättet. I samband med projekt är det viktigt att rätt resurser avsätts till projekten. Både för att styra kostnaderna och – ännu viktigare – för att genomföra företagets strategi med största möjliga värde. I det dagliga arbetet handlar det däremot om att få kontroll på arbetstiden och att den registreras på rätt sätt. Workforce management ska integreras med företagets övriga system för att få full effekt”, säger Søren P. Espersen och drar paralleller till Sampensions egen erfarenhet:

”Vi befinner oss i en tidig fas när det gäller workforce management, som vi använder för tidsregistrering, statistik och ledningsrapporter.”

Sampension är med 250 medarbetare ett företag där kärnan består av att leverera värde till kunderna. Därför är workforce management en viktig del av strategigenomförandet hos pensionsgiganten.

”Hos oss bidrar workforce management till att förverkliga strategin. Vi har en process där vi löpande kartlägger de resurser som finns tillgängliga i Sampension. Resurserna delas upp på tre områden. Först och främst ska företaget kunna fungera driftmässigt. För det andra finns det underhållsuppgifter och för det tredje har vi den strategiska utvecklingen. Det ska finnas tillräckligt med resurser för alla tre. Därför rapporterar medarbetarna löpande in vilka resurser man använder och till vad. Det är en löpande process som sker varje kvartal.”

Sampension är ett framgångsrikt företag med en stor kundbas och en bra avkastning och det är flera områden som Søren P. Espersen fokuserar på att förbättra.

”Vi är mycket uppmärksamma på ”mjuka värden”, där ska vi bli bättre på att ställa upp mål och riktning och skapa den förändring som är nödvändig för att nå målen. Vi ska fokusera ännu mer på att nå de fastställda målen. Och på att utforma skarpare mål. Det är något som alla i organisationen ska tänka på. Det finns alltid möjlighet att göra saker och ting lite bättre. I det stora hela handlar det om att skapa ett ägarskap hos medarbetarna och cheferna för att nå målen”, avslutar Søren P. Espersen.

Tillbaka