Workforce Management ger ledningen en "single version of truth"

Med Workforce Management som ledningsverktyg får beslutsfattare en avgörande ”single version of truth” som öppnar nya möjligheter för proaktiv och operativ ledning

Single version of truth med Workforce ManagementProduktivitet och internationell konkurrensförmåga är frågor som står högt upp på dagordningen på flertalet större företag. Samtidigt har IBM Institute for Business Value i sin senaste ”Global C-suite Study” identifierat att den största utmaningen för företagets CFO är att integrera information på alla nivåer inom hela organisationen för att uppnå ”single version of truth”. I detta sammanhang spelar Workforce Management en central och allt större roll för företagets CFO och dess andra beslutsfattare.

Workforce Management – helt enkelt

Stempeluret afløses af workforce managementTidigare kännetecknades Workforce Management av stämpelur och tidkort för registrering av medarbetarnas arbetstid för att säkerställa att alla fick rätt lön.

Idag har dessa rutiner avlösts av modern och användarvänlig realtidsteknik som fortsätter att säkerställa att alla avlönas korrekt på effektivast tänkbara sätt. Samtidigt ger Workforce Management direkta besparingar och bidrar till att säkerställa produktiviteten genom informationsbaserad planering och fortlöpande anpassning av rätt resurser, i rätt tid och för rätt uppgifter på tvärs inom hela organisationen.

Sanningen om sjukfrånvaro och produktivitet

Även om vi under senare år har sett stadigt sjunkande siffror vad gäller sjukfrånvaron, framförallt på nordiska företag, så är den alltjämt ett produktivitetshämmande problem för många privata företag och offentliga verksamheter.

Daglig frånvaroregistrering med Workforce Management ger en korrekt inblick i hela organisationens sjukfrånvaro och ger samtidigt alla chefer med personalansvar en helt unik möjlighet att förebygga och få ner frånvaron i de situationer där enskilda medarbetare eller hela avdelningar avviker i förhållande till normen.

Problemet med sjukfrånvaro är oftast att bilden av organisationens olika sjukfrånvarosiffror och orsakerna till dessa inte är klar och ibland helt okänd för såväl den högsta ledningen som medarbetarnas närmaste chef.

Detta faktum gör det naturligtvis rätt svårt att agera utifrån den aktuella utmaningen trots dess stora betydelse för medarbetartillfredsställelsen och inte minst för produktiviteten i förhållande till en optimal planering av bemanning och arbetstid i företagets service- och produktionsapparat.

Genom uppställning av förenklade förutsättningar i förhållande till lönesumma och antal anställda så kan en snabb ROI-beräkning påvisa att proaktiv och operativ ledning som reducerar sjukfrånvaron med bara en halv procentenhet kan bidra till avgörande förbättringar av både produktiviteten och slutraden.

Proaktivt beslutsunderlag för förbättring av OEE

Flertalet CFO:er känner till OEE som är det universella nyckeltalet för utnyttjande av produktionsapparaten. Generellt strävar de flesta ”lean-företag” efter att uppnå det internationella så kallade ”world class- nyckeltalet för OEE” på 85%. Du kan läsa mer om Workforce Management, lean och OEE här.

Det visar sig dock att alldeles för många företag har ett för lågt utnyttjande av sin produktionsapparat då det i stor utsträckning inte genomförs systematiska mätningar av dess utnyttjande i realtid.

OEE

Som ledningsverktyg ger Workforce Management en omedelbar bild av sanningen om resursutnyttjande inom produktionsapparaten. Företagets CFO och andra relevanta beslutsfattare får en korrekt och operativ inblick i huruvida produktionsapparatens bemanning och processer är optimala i förhållande till planerad och faktisk:

  • Arbetstid/produktionstid
  • Väntetid
  • Orsaker till väntetid

Sådana insikter är naturligtvis betydelsefulla för att snabbt kunna fatta viktiga beslut och agera i förhållande till planering och optimering av resurserna ända ut i yttersta ledet av service- och produktionsapparaten.

Tillbaka