(Svenska)
.
Kundinloggning

ProTime kursus - del 1

Konfiguration af grundfunktionerne i ProTime

Varighed

2 dage

Mål

ProTime for superbrugere, del 1: At give deltagerne praktisk viden om konfiguration af grundfunktionerne i ProTime, herunder opbygning af en logisk struktur der er nem at vedligeholde.

Indhold

Kurset er sammensat af teori og praktiske øvelser der skal træne deltagerne i at implementere firmaets regler for fremmøde, samt opsætte de parametre der er nødvendige for at opsamle og beregne data der kan eksporteres til et lønsystem.

  • Gennemgang af termer og begreber i ProMark.
  • Generelle systemopsætninger.
  • Grundlæggende konfiguration af dataopsamling, herunder komme/gå og almindelig håndtering af mødt for tidligt/sent.

Deltagere

Kurset henvender sig primært til de personer, der skal opsætte mødetidsregler og beregningsparametre i ProMark og dermed være ansvarlige for, at ProMark regner i henhold til firmaets overenskomster.

Forudsætninger

Fortrolighed med Windows-grænsefladen samt til din virksomheds lønsystem.