(Svenska)
.
Kundinloggning

Digitalisera dina kollektivavtal och undvik misstag i lönesedlarna

2016-11-16

Studier från marknadsundersökningsföretag visar att upp till 50% av danskarna har hittat fel i sina lönesedlar.

Undvik misstag i lönesedlarnaKan detta också vara fallet i Sverige?

Ett antal fackförbund i Danmark har nyligen lanserat kampanjer som uppmuntrar sina medlemmar att alltid kontrollera sina lönesedlar eftersom felen i de flesta fall innebär att den anställde får för lite antingen lön, tillägg, semester eller pension.

I Mark Information, känner vi till detta problem:

"Avtal blir mer och mer komplexa", säger Henrik Trolle, Country Manager i Mark Information Sverige och Norge. "När företagen måste vara mer flexibla för att möta kundernas krav, införs fler tillägg och andra komplexiteter som gör avtalen svårare att hantera."

Denna trend är resultatet av arbetet med att skapa en allt mer flexibel arbetsmarknad.

Korrekta löner i tid

Många företag hanterar fortfarande sin löneadministration manuellt – och ofta med få anställda – vilket ökar risken för (mänskliga) fel. Dessutom beror löneberäkningen ofta på bara en person och är därför utsatta i samband med helger, lov och sjukdom.

Genom att digitalisera företagets avtal kan du minska antalet fel och förseningar avsevärt sedan hela beräkningsgrunden är automatiserad. Detta kommer inte bara minimera den administrativa tid och kostnader, det ger även möjlighet att överföra arbetsuppgifter i samband med lönebearbetning till systemleverantören i samband med semester och annan frånvaro. Korrekta löner i tid bidrar också till att öka förtroendet mellan företag och anställda. Så mycket att önskan om digitalisering av tid och närvaro ibland kommer från de anställda själva.
 
Flera av våra kundprojekt har visat att tiden för lönehanteringen kan minskas med upp till 50%. Detta frigör tid för att stödja andra processer som skapar affärsnytta, såsom uppföljning av sjukfrånvaron. Investeringen tjänas vanligen hem inom ett år, så i själva verket finns det all anledning att automatisera processen.