(Svenska)
.
Kundinloggning

Eureka Pumps AS implementerar ProMark Workforce Management

2013-01-10

Mark Information Norge har ingått ett avtal med Eureka Pumps AS om implementering av ProMark Workforce Management.

Eureka Pumps AS implementerer ProMark Workforce ManagementEUREKA PUMPS AS är en pumpleverantör med 30 års erfarenhet inom olje- och gasindustrin, och vars erbjudande täcker de viktigaste pumpapplikationer.

Eureka Pumps levererar både för nyinstallationer och levererar drifttjänster för avancerat underhåll och service. Företaget erbjuder också tjänster innom uppgraderingar, modifikationer, verifikationstest och installation.

Eureka Pumps är marknadsledande på den norska marknaden och satsar även internationellt med utvalda applikationer baserat på egen teknologi.

Eureka Pumps har huvudkontor i Lysaker och har avdelningar på strategiska platser längs norska kusten. Dessutom har Eureka Pumps kontor i Houston och Rio.

Eureka Pumps har i dag 150 anställda.

ProMark Workforce Management lösningen hos Eureka Pumps kommer att omfatta tidredovisning för alla tjänstemän och entreprenörer baserat på vår nyaste portalteknologi samt industrilösningen för produktionsrapportering.

Lösningen ska integreras med ERP-systemet Microsoft Navision och med HR- och lönesystemet Vivaldi.

Projektet startar januari 2013.