(Svenska)
.
Kundinloggning

EU:s nya dataskyddsförordning och Mark Information

2018-02-09

Den 25 maj 2018 träder den nya EU persondataskyddsförordning i kraft och det ställer nya och skärpta krav på ditt företags databehandling.

Därför har vi under hösten 2017 genomfört en omfattande analys med revisions- och rådgivningsbolaget PwC och advokatbyrån Mazanti-Andersen, Korsø Jensen för att skapa en överblick över vad de nya reglerna innebär och vad som krävs för att hjälpa våra kunder möta de nya reglerna.

Nedan hittar du svar på ett antal frågor om databehandlingsavtal, datalagring och datatillgång i förhållande till våra kunder.

Obs: EU:s dataskyddsförordning omfattar många aspekter av data, men vi fokuserar här enbart på de personuppgifter som relaterar till lön och personal.

1. Vilka är de viktigaste förändringarna inom personalförvaltning?

Den nya dataskyddsförordningen från EU innehåller inte bara betydande nya krav på dokumentation för behandling av personuppgifter, men också en förväntan om större ansvarighet i samband med hantering av personuppgifter. Nytt dokumentationskrav, rätt till insikt, personuppgiftsbiträdesavtal och personalutbildning är några av huvudpunkterna. Företaget måste dokumentera att den behandlar personuppgifter lagligt och säkert, inklusive när, hur och varför man lagrar personuppgifter och vem som har tillgång till dem.

Det ställer krav för varje enskilt företag om nya interna processer. Till exempel behöver endast anställda med relevanta behov av tillgång till personuppgifter få den tillgången och i så fall måste de ha individuella användarrättigheter. Dessutom är det viktigt att säkerheten är på plats.

2. Lever Mark Information och våra system upp till kraven i EU:s nya dataskyddsförordning?

Mark Information lever i dag upp till kraven i den gällande lagstiftning på området och arbetar nu på att implementera EU:s dataskyddsförordning på alla nivåer, så att våra system, processer och avtal uppfyller de nya kraven.

3. Var lagras kundens personuppgifter?

För de allra flesta av våra kunder lagras sådana data på kundens egna servrar. För kunder med ett hosting-avtal lagrar vi och våra underleverantörer kundernas personuppgifter i Danmark.

4. Vem har tillgång till våra kunders personuppgifter?

Enbart relevanta anställda hos Mark Information har tillgång till våra kunders personuppgifter. De anställda känner till reglerna för hur man ska behandla personuppgifter och är naturligtvis sekretessbelagda. Vi tillgår endast data om det behövs och endast i samband med det avtalet om support, assistans, underhåll och uppdatering som finns mellan oss och kunden.

5. Vilka förändringar görs som ett resultat av den nya dataskyddsförordning?

Det finns mer information om ändringarna i ProMark på vår kundportal.

6. Hur får jag som kund ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal?

Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet finns på vår kundportal redo att ladda ner, signera och skicka tillbaks till oss. Särskilda förhållanden avklaras individuellt, så kontakta oss gärna på gdpr@mark-info.com.

Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet lever upp till alla kraven i EU:s dataskyddsförordning, så att du har den nödvändiga dokumentationen på plats och, i förekommande fall, kan ge stödjande bevis.

7. Vad ska jag göra just nu i förhållande till Mark Information?

Förutom personuppgiftsbiträdesavtalet, som är nämnt ovan, behöver ni se över egna processer och data i samband med er användning av ProMark. Våra guider finns på vår kundportal.

Har du andra frågor?

Om du har andra frågor till EU:s dataskyddsförordning och Mark Information, vänligen kontakta oss på gdpr@mark-info.com.

EU:s nya dataskyddsförordning och Mark Information