(Svenska)
.
Kundinloggning

MedCom moderniserar deras ProMarklösning

2017-11-02

Moderniseringen innebär att ProMark igen stöder MedComs interna processer

MedCom har ingått avtal med Mark Information om att modernisera deras ProMarklösning. Lösningen blev implementerad för ca. 20 år sedan, men är nu föråldrad på grund av brist på uppgradering att den inte längre stöder MedComs interna processer.

Avtalen inkluderar:

  • Närvaro- och frånvaroregistrering i förhållande till nuvarande anställningsvillkor (ProTime)
  • Projektregistrering till att dokumentera tid på olika projekt (ProJect)
  • Registrering via mobile enheter och PC (ProPC og ProMobile)
  • Webbaserad åtkomst till ledningsöverblick och godkännanden (ProPortal)
  • Rapportering och statistiker (ProReport)

Uppgraderingsprojektet kommer att bli genomförd under november.

Om MedCom
MedCom grundades 1994 och är en non-profit organisation som ägs och finansieras av hälsovårdsministeriet, danska regioner och KL. MedCom är hörnstenen i det samarbetande hälsovårdssystemet genom utveckling och spridning av sektorsövergripande digitala kommunikationslösningar. MedCom är med andra ord den digitala ryggraden i samarbete mellan sjukhus, kommuner och utövare.