(Svenska)
.
Kundinloggning

Ny användargrupp för bygg & anläggning

2021-05-26

Vi startar nu ett forum för kunder inom bygg & anläggning kallat ProMark Construction

Gruppens främsta syfte är att ha en nära dialog med och mellan kunder om funktionalitet och möjligheter i den branschorienterade modulen ProConstruction.

Uppstartsmöte i gruppen hålls måndag den 14 juni kl. 12.30–13.30 som online-möte.

Agenda för mötet:

  • Välkomst och presentation av deltagarna
    • Vem är du och vad är dina intressen i ProConstruction nu och i framtiden?
  • Dialog om mötesstruktur och innehåll
  • Nytt om utveckling i ProConstruction modulen
  • Intresse och möjligheter för framtidigt samarbete och utveckling

Är du intresserad av att delta i gruppens första möte, så skriv till Product Manager Jacob Weber.

Vi ser fram emot att också säkerställa den nära kontakten inom detta område med kunder och 'den riktiga världen' när vi vidareutvecklar ProMark.