(Svenska)
.
Kundinloggning

Ny EU-dom om registrering av arbetstid

2019-05-27

En ny EU-dom innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att säkerställa att den dagliga arbetstiden för alla anställda mäts.

Ny EU-dom om registrering af arbejdstid

En ny EU-dom innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att införa ett "objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system" som gör det möjligt att mäta hur lång tid den dagliga arbetstiden för alla anställda är. Förpliktelsen gäller därför inte bara för kollektivare utan även för tjänstemän samt tillfälliga anställningar.

Det är nu upp till de enskilda EU-länderna att bestämma hur det genomförs i nationell lagstiftning. Vi följer utvecklingen och återkommer med mer information när vi känner till den specifika betydelsen.

Domen väcker dock oro på flera ställen. Tidredovisning är kanske lite gammaldags? Och uttrycker brist på förtroende?

Inte alls! Många företag har redan sett värdet av att investera i ett tidssystem, eftersom det ger både företag och medarbetare ett antal fördelar:

  • Hjälper till att garantera den nödvändiga vilotiden (t.ex. 11-timmarsregeln) och att maximal genomsnittlig veckoarbetstid för arbetstagare inte överskrids. På så sätt bidrar det till att följa gällande arbetsmarknadsregler, kollektivavtal och intern personalpolitik – utan manuell övervakning och beräkning
  • Säkerställer rätt lön till de anställda och ger insyn i löneunderlag, flex- och övertid samt intjänad och kvarvarande semester. Företaget kan således undvika misstag i lönespecarna, vilket också är ett utbrett problem
  • Ger överblick över frånvaro och därigenom möjlighet att optimera de interna frånvaroprocesserna, så att sjukfrånvarosamtal och annan relevant uppföljning sker vid rätt tidpunkt. Dessutom får företaget hjälp för att säkerställa att det inte förlorar sjukpenning som det är berättigat till
  • Stöder rätt semesterhantering både när det gäller att tjäna in, avveckla och eventuellt överföra semester till nytt semesterår

Och om du väljer en avancerad workforce managementlösning, är det ytterligare vinst:

  • Det ger en överblick över använd tid på projekt och i produktionen och ger exakt information för planering, ekonomisk uppföljning och optimering  
  • Det förenklar bemanningsplaneringen och stöder effektiv användning av personalresurser och minimerar övertid

Med den tekniska utvecklingen finns det ett antal moderna användargränssnitt som gör det enkelt att samla information om tid och frånvaro. Den gamla stämpelklockan har ersatts av användarvänliga webbportaler, terminaler på PC/surfplatta eller app för smartphones. Det finns sålunda användargränssnitt för alla behov, så företaget kan välja den lösning som ger den bästa meningen och största flexibilitet och fördel för både företag och anställda.