(Svenska)
.
Kundinloggning

ProAccess passerkontroll hos Coop Hasselager Distributionscenter

2013-04-15

Hos Coop Hasselager Distributionscenter använder man inte längre nycklar – dörrarna öppnas istället med magnetkort

Alla dörrar som behöver kunna låsas är utrustade med magnetkortläsare så att endast behöriga personer kan få tillträde. Medarbetardatabasen är samma som Coop använder för in- och utstämpling, så alla medarbetares tillträde till olika delar av företaget kan enkelt administreras centralt. Och när nya medarbetare tillkommer, behöver dessa bara läggas in i systemet en enda gång på ett ställe på företaget och sedan utrustas med ett magnetkort.

Laget på Coop Hasselager DistributionscenterSystemet loggar även varje gång en dörr öppnas vilket gör att man kan se vilken dörr som har öppnats, när den har öppnats och av vem den har öppnats – eller om dörren har blivit obehörigt öppnad.

Coop ville ha ett transparent tidsregistreringssystem för lönehanteringen för att minska  administrationstiden samtidigt som man ville ha full kontroll över hur medarbetare och besökare hade tillträde till olika delar av företaget. Med ProAccess integration med ProTime kunde man slå två flugor i en smäll! Alla medarbetare behövde bara registreras en enda gång och därefter har passerkontrollen lätt kunnat administreras från ett ställe med bara några tangenttryckningar.

Coop är Danmarks största detaljhandelsföretaget som driver kedjorna Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen och coop.dk samt dotterbolagen Fakta A/S och Irma A/S.

Coop har tillsammans med de självständiga konsumentföreningarna en årlig omsättning på cirka 50 miljarder danska kronor och 35 000 medarbetare.

Coops föregångare FDB grundades 1896 som ett samarbete mellan de många danska konsumentföreningarna. Under 1900-talet växte FDB till att bli ett av Danmarks största företag med en produktion av dagligvaror på egna fabriker och genom grossistförsäljning till konsumentföreningar. På 1970-talet började FDB att fokusera mer på detaljhandel och i slutet av 1980-talet gick företaget från att själv producera och vara ett grossistföretag till att bli ett detaljhandelsföretag. Runt 2000-talet inleddes diskussioner med konsumentföreningar i Norden för att stärka positionen i den internationella konkurrensen. Coop Norden, som FDB ägde 38 % av, var en realitet 2002, och de danska butikerna kom därefter att drivas av dotterbolaget Coop Danmark A/S. Från och med januari 2008 var de danska butikerna i Coop Danmark åter igen 100 procent danskägda med FDB som ensam ägare. I dag är Coop Danmark ett av Danmarks största företag sett till omsättning och antalet arbetsplatser.

> Klicka för att se kundcase om Coop.