(Svenska)
.
Kundinloggning

Revisorutlåtande om överensstämmelse med dataskyddsreglerna – ISAE 3000 typ 2

2020-06-26

Utlåtandet är en garant för att data hanteras enlig gällande internationella regelverk.

Som ett dataansvarigt företag tar Mark Information dataskydd mycket allvarligt. Vi tar hand om de personuppgifter vi hanterar och ser till att vi följer lagstiftningen om dataskydd.

Den auktoriserade revisionsfirman PwC har nu igen granskat våra förfaranden, system samt kontroller, och vi har mottagit vårt nya ISAE 3000 type 2-revisorutlåtande i förhållande till hanteringen i 2019.

Vi er stolta av att det inte har varit några brott mot persondatasäkerheten i 2019. Detta visar att Mark Information efterlever kraven i GDPR-direktivet.

Utlåtandet är en garant för att data hanteras enlig gällande internationella regelverk och att Mark Information har processer och kontroller som stöttar dataskyddsreglerna. Detta gäller båda för de tjänster vi levererar, samt den mjukvara vi utvecklar. Utlåtandet är därmed en garanti för våra kunder att vi uppfyller de höga krav som ställs på en modern och säker IT-leverantör. 

Rapporten kan laddas ner från vår kundportal.