(Svenska)
.
Kundinloggning

Revisorutlåtande om överensstämmelse med dataskyddsreglerna – ISAE 3000

2019-01-09

Utlåtandet är en garant för att data hanteras enlig gällande internationella regelverk.

ISAE 3000 type 1

Som ett dataansvarigt företag tar Mark Information dataskydd mycket allvarligt. Vi tar hand om de personuppgifter vi hanterar och ser till att vi följer lagstiftningen om dataskydd.

Därför har vi ombett den auktoriserade revisionsfirman PwC att granska våra förfaranden, system samt kontroller som underlag till ett officiellt ISAE 3000 utlåtande i form av en rapport.

Utlåtandet som PwC tagit fram är en garant för att data hanteras enlig gällande internationella regelverk och att Mark Information har processer och kontroller som stöttar dataskyddsreglerna. Detta gäller båda för de tjänster vi levererar, samt den mjukvara vi utvecklar. Utlåtandet är därmed en garanti för våra kunder att vi uppfyller de höga krav som ställs på en modern och säker IT-leverantör. 

Rapporten kan laddas ner från vår kundportal.