(Svenska)
.
Kundinloggning

SDC automatiserar semesterhanteringen

2019-04-03

ProAbs Semester gör det mycket enklare att hantera övergången till nytt semesterår och frigör tid till andra arbetsuppgifter.

ProAbs Ferie - modul til avanceret feriehåndteringDen 18 mars 2019 började SDC att använda ProAbs Semester – vår helt nya modul inom frånvarohantering. Modulen stöder intjänande av semester, tilldelning av semesterdagar och extra dagar, överföring av semestersaldon till nytt semesterår eller utbetalning av semester på lön.

Hantering av semester har tidigare krävt mycket manuellt arbete för både HR, anställda och ledare. Därför valde SDC i slutet av 2017 att stödja utvecklingen av avancerad semesterhantering i ProMark.

Enligt Elisabeth Mortensen, HR-konsult på SDC, har både utvecklingsprocessen och driftsättningen varit en succé.

"Det har varit spännande att bidra till utvecklingen av det nya semestermodul och vi känner att Mark Information har lyssnat till våra behov och önskemål på vägen så vi är verkligen nöjda med resultatet", säger Elisabeth.

Med ProAbs Semester är det enklare och mer överskådligt att hantera de anställdas önskemål om överföring eller utbetalning av semester. Dessutom minimeras det administrative tunga arbeta inom HR-avdelningen, de har alltid en översikt över semestersaldon och överföringar och data kan enkelt överföras till lönesystemet. Som en extra bonus kan ProAbs Semester också hantera de anställdas begäran om överföring av andra sparade dagar. 

"Den nya semestermodulen gör det mycket enklare att hantera övergången till nytt semesterår och underlättar arbetsflödet för alla parter. Det frigör tid till andra arbetsuppgifter", säger Elisabeth.

SDC har använt ProMark sedan 2014 där de ersatte ett internt utvecklat system som inte kunde stödja ett nytt kollektivavtal för finanssektorn. Runt 1 000 fastanställda och konsulter/underleverantörer i Danmark, Sverige och Polen använder ProMark för registrering av tid och projekt. SDC har därmed fått säkerhet för att löne- och faktureringsunderlaget är på plats i tid. 


Om SDC
SDC automatiserar semesterhanteringenSDC är IT-servicepartner för finanssektorn i Norden. SDC’s bastjänster är utveckling och drift av bankapplikationer och de levererar som de enda på marknaden en gemensam nordisk plattform anpassat till de enskilda länders nationella lager och språk. Idag ingår 120 små och stora banker från hela Norden i nätverket.

SDC strävar efter att erbjuda Nordens mest framtidssäkra IT-plattform genom att vara i framkant av utvecklingen och tillhandahålla best-in-class funktionalitet, design och optimering.

SDC sysselsätter 560 anställda på huvudkontoret i Danmark och runt 40 anställda i dotterbolag i Sverige och Polen.