(Svenska)
.
Kundinloggning

Smyths Toys har gått live med ProMark i över 60 butiker

2013-01-31

Smyths Toys är den ledande leksakskedjan i Irland, som grundades 1987

Smyths Toys er gået live med ProMark i mere end 60 butikkerMark Information har hjälpt Smyths Toys att bemästra följande utmaningar:

  • Automatisering av manuella processer inom löneadministrationen
  • Överblick över närvaron inom hela organisationen som omfattar ett stort antal butiker utspridda på flera olika orter
  • Förbättrad transparens och effektivitet vad gäller registreringen av tid och närvaro
  • Skapandet av enhetliga tids- närvaro- och löneprocesser för alla butiker
  • Effektiv bemanningsplanering på butiksnivå för att möjliggöra anpassning vid förändringar av efterfrågan 

Enligt Patricia Donohue, HR-administratör på Smyths Toys, har ProMark skapat enhetliga processer för insamling och registrering av tids- och närvarodata samt bidragit till en effektivare löneprocess.

Tack vare detta har man uppnått avsevärt sänkta administrationskostnader och butiksledningen har även kunna planera bemanningen på ett effektivare sätt. Dessutom kan ledningen nu enklare få en överblick över medarbetarnas närvaro och kostnaderna inom hela organisationen.

Nästa steg för Smyths Toys är att uppgradera ProMark så att systemet inte bara kan prognostisera antalet timmar kopplade till aktuella bemanningsplaner för varje butik, utan även prognostisera kostnaderna kopplade till aktuella bemanningsplaner. Detta är möjligt tack vare de individuella registreringarna i ProMark vilka innehåller information om den enskilda medarbetarens ersättningsplan.

För mer information se fallstudien om Smyths Toys.