(Svenska)
.
Kundinloggning

TCRs förlängda arm

2017-05-31

TCR har lagt ut hanteringen av ProMark till Mark Information. Det innebär att vi har ett nära samarbete där vi utför arbetsuppgifter som sträcker sig från dagliga rutin- och administrativa arbetsuppgifter till utveckling av ny funktionalitet i systemet.

Gitte Eskesen är den primära konsult som hanterar arbetet. Hon är ansvarig för alla ändringar i konfigureringen och för att dra ut löneuppgifter till det externa löneleverantören Azets. Dessutom är vi samarbetspartner i samband med begäran om utökad funktionalitet, såsom behovet av att konfigurera upp övertidsregler för lördag, söndagar och helgdagar som tidigare sköttes manuellt i lönesystemet.

"Samarbetet sker i en trevlig dialog, en bra balans och bedömning av problem som ska lösas. Vi känner oss därför helt övertygade om att Gitte Eskesen och Mark Information löser arbetsuppgifterna snabbt och korrekt, så vi behöver inte ens ha den kompetens inom huset", säger Liga Lund från TCR.

TCR använder tjänsten SuperanvändarService.

Om TCR

TCR är Europas ledande leverantör av GSE-tjänster till flygplatser (Ground Support Equipment). Företaget erbjuder expertis inom uthyrning och operationell leasing av GSE, underhålls- och ramphjälp och Fleet Management.