(Svenska)
.
Kundinloggning

Var det någon som sa HaaS – Hardware as a Service?

2020-08-27

Lämna hanteringen och support av era terminaler till oss – och hyr terminalerna

Lämna hanteringen av era terminaler till Mark Information

Flera av våra kunder kommer inom en snar framtid behöva byta ut deras gamla terminaler eller utöka antalet terminaler. Vi har länge kunnat erbjuda SaaS (Software as a Service) och PaaS (Platform as a Service); nu gör vi det riktigt enkelt för kunderna och lanserar HaaS – Hardware as a Service.

Genom att ingå ett HardwareService-avtal överlämnar ni hanteringen och support av era terminaler och läsare till oss. Om era terminaler går sönder eller har behov av reparation eller IT-stöd säkerställer vi att terminalerna kommer igång igen. Krävs det att terminaler repareras eller bytas ut görs det enligt avtalad tidfrist. Terminalerna hyrs av Mark Information så ni inte behöver göra en investering vid köp av nya eller modernisering av befintlig terminalpark.Istället blir det en löpande avgift. Med vår supporttjänst tar vi hand om den dagliga övervakning och driften.

For att kunna tillhandahålla denna tjänst måste vi ha permanent tillgång till er ProMarkmiljö så att vi online kan tillgå terminaler och ProMarkservern. Om problemet inte kan lösas online, inkluderar avtalet reparation eller ersättning av terminalen inom 48 timmar på vardagar.

Tjänsten faktureras med ett fast belopp kvartalsvis. Vid behov av support på plats tillkommer en avgift. Om avtalet upphör inom avtalsperioden, normalt 3 år, tillkommer en kostnad för att avsluta avtalet i förtid.

Denna nya tjänst HardwareService gör det också möjligt att samla hela ProMark-universet i ett komplett Solution as a Service-avtal. Det förenklar avtalsstrukturen och faktureringsrutinerna då all kontakt runt ProMark hanteras direkt mellan kundens avtalsansvarige och Mark Information.

Vill ni veta mer om möjligheterna i vår nya HardwareService, så kontakta er ProMark representant eller Customer Care