(Svenska)
.
Kundinloggning

Viktigt om användning av biometri för tidredovisning

2019-07-05

Viktigt att erbjuda anställda ett alternativ till den biometriska lösningen

Danska Datainspektionen offentliggjorde den 29 maj 2019 ett vägledande yttrande om användningen av fingeravtryck (biometri) för att registrera anställdas ankomst- och avgångstider som en del av kontrollen av arbetstagarnas arbetstid.

Eftersom detta är en tolkning av EU-direktivet, är det troligt att det tolkas på samma sätt i andra EU-länder och anslutna länder, och i så fall ger vi denna rekommendation.

Datainspektionen anger i guiden att en anställd inte med giltighet kan ge samtycke till behandling av fingeravtryck om det är den enda lösningen som erbjuds.

Det är därför viktigt att erbjuda anställda ett alternativ till den biometriska lösningen, t.ex. ett kort eller en kod.

Läs vår förtydligande av detta i FAQ om personuppgifterna på kundportalen >>