(Svenska)
.
Kundinloggning

Ytterligare ett stort steg framåt på planering

2021-03-15

Optimera planeringen utifrån prognoser och förväntad bemanning

Vi kompletterar nu våra moduler för bemannings- och skiftplanering med möjligheten att definiera behovet av personal baserat på prognoser, antingen i timmar eller kronor.

Informationen är tillgänglig i samband med bemanningsplaneringen så att man redan där ser om planen är i linje med budgeten och uppfyller prognosbehovet.

LÄS MER OM PROFORECAST >>