(Svenska)
.
Kundinloggning

Om Workforce Management

Med ProMark som verktyg erbjuder vi Workforce Management som möjliggör för verksamheten att planlägga de rätta resurserna på rätt tid och på rätt plats. På detta vis täcks verksamhetens jobb- och aktivitetsbehov och resurserna avlönas korrekt och effektivt.

Funktionaliteten i ProMark kan delas upp i fyra huvudområden:

ProMark Workforce Management

 

Utnyttja personalens potential med Workforce Management

ProMark innehåller en rad moduler som täcker olika behov i verksamheten:

  • Komma och gå registrering till färdigt löneunderlag
  • Närvaroanalys för effektivitet
  • Aktivitetsregistrering för timme och/eller antalsregistrering för faktureringsunderlag
  • Jobbregistrering för produktion
  • Bemanningsplanläggning för optimering av resurser
  • Åtgångskontroll av dörrar

Kontakta oss för att hitta lösningen som kan hjälpa dig med att optimera din verksamhet – alltså Workforce Management. Investeringen betalar sig rekordsnabbt!