(Svenska)
.
Kundinloggning

ProMark användargrupper

Ny ProMark erfagruppe for industri

Användargrupper är en av de viktigaste inspirationskällorna för vidareutveckling av ProMark. Här skapas otroligt mycket inspiration – inte bara för Mark Information, utan också för de deltagande företagen och deras anställda.

I 2019 initierade vi en användargrupp för produktionschefer och processägare inom förädlingsindustrin. Nu kommer vi igen att ge möjlighet till superanvändare att mötas om ProMark på löne- och HR-sidan.

Syftet med användargruppen är att ge medlemmarna möjlighet till att:

  • bli uppdaterat på den senaste utveckling i ProMark, t.ex. genom presentation och demo av ny funktionalitet
  • utväxla erfarenheter kring användningen av ProMark och relaterade ämnen
  • bygga ett nätverk som kan kontaktas när det uppstår frågor relaterad till den dagliga användningen av ProMark
  • öka utbytet av ProMark för den enskilda användaren genom inspiration från de andra medlemmarna i gruppen
  • lämna förslag till Mark Information om förbättrad funktionalitet i ProMark som är av intresse för ett stort antal användare

Alla ProMark-superanvändare är välkomna att delta. Användargruppen kommer att ’mötas’ virtuellt via Microsoft Teams 2 gånger om året, och det första mötet äger rum den 13. november 2020. Det är gratis att vara medlem.

Är detta något för dig, kan du anmäla dig gruppen här >>

Anmäl dig gärna gruppen även om du inte kan ta del av det första möte. På så sätt får du information om framtida möten.Andra medlemmar har stort nöje av att delta:

"Vi kan bare uppmuntra andra att delta på mötena eftersom det är riktigt bra sparring mellan deltagarna. Inga frågor eller utmaningar är för små. Vi lär oss något nytt varje gång – och bliver särskilt glada när vi ’upptäcker’ funktioner som har funnits i flera år."

Josephine Meldgaard Sørensen och Dorthe Sønderdahl Jensen
HR and payroll coordinator, Palsgaard A/S

"Det ger mycket kunskap om ProMark att delta i användargruppmøten. Och jag har också fått ett bra nätverk som jag kan kontakta om jag har frågor eller behöver någon att bolla med om användningen av ProMark."

Heidi Junker
HR-ansvarig, Cleansafe A/S