ProMark användargrupper

Ny ProMark erfagruppe for industri

Användargrupper är en av de viktigaste inspirationskällorna för vidareutveckling av ProMark. Här skapas otroligt mycket inspiration – inte bara för Mark Information, utan också för de deltagande företagen och deras anställda.

Vi har tre användargrupper:

  • en användargrupp för produktionschefer och processägare inom förädlingsindustrin (ProMark Industri)
  • en användargrupp för kunder inom bygg & anläggning (ProMark Construction)
  • en grupp för superanvändare att mötas om ProMark på löne- och HR-sidan (ProMark Sverige)

Syftet med användargrupperna är att ge medlemmarna möjlighet till att:

  • bli uppdaterat på den senaste utveckling i ProMark, t.ex. genom presentation och demo av ny funktionalitet
  • utväxla erfarenheter kring användningen av ProMark och relaterade ämnen
  • bygga ett nätverk som kan kontaktas när det uppstår frågor relaterad till den dagliga användningen av ProMark
  • öka utbytet av ProMark för den enskilda användaren genom inspiration från de andra medlemmarna i gruppen
  • lämna förslag till Mark Information om förbättrad funktionalitet i ProMark som är av intresse för ett stort antal användare

Alla ProMark-superanvändare är välkomna att delta. Användargrupperna kommer att ’mötas’ virtuellt 2 gånger om året, och det är gratis att vara medlem.

Är detta något för dig, kan du anmäla dig en grupp här. Anmäl dig gärna gruppen även om du inte kan ta del av det nästa mötet. På så sätt får du information om framtida möten.Andra medlemmar har stort nöje av att delta:

"Vi kan bare uppmuntra andra att delta på mötena eftersom det är riktigt bra sparring mellan deltagarna. Inga frågor eller utmaningar är för små. Vi lär oss något nytt varje gång – och bliver särskilt glada när vi ’upptäcker’ funktioner som har funnits i flera år."

Josephine Meldgaard Sørensen och Dorthe Sønderdahl Jensen
HR and payroll coordinator, Palsgaard A/S

"Det ger mycket kunskap om ProMark att delta i användargruppmöten. Och jag har också fått ett bra nätverk som jag kan kontakta om jag har frågor eller behöver någon att bolla med om användningen av ProMark."

Heidi Junker
HR-ansvarig, Cleansafe A/S