ProMark Industri användargrupp

Användargrupp på nordisk nivå

Ny ProMark erfagruppe for industri

Denna användargruppen är för produktionschefer och processägare inom förädlingsindustrin. Gruppen kommer att kunna påverka:

  • utvecklingen inom produktionsområdet
  • specifikation av funktionalitet
  • prioritering av resurser på produktionsrelaterade utvecklingsuppgifter

Som deltagare får du ett utökat nätverk av likasinnade personer som använder ProMark och blir en del av ett forum för kunddriven utveckling i området. Genom samarbetet i gruppen får du möjlighet att få ny utveckling snabbare och billigare för att underlätta vardagen och därmed skapa bättre resultat i företaget.

Gruppen kommer att bedrivas på nordisk nivå och mötena hålls antingen fysiskt eller som online webinar. 

Det är gratis att delta i gruppen. Deltagaren står själv för eventuell transport och uppehälle vid aktiviteterna.

Mötesforum

De första mötena tog plats som webinar på bara 45 minuter. Se mer i höger kolonn.

MARK INFORMATIONS ROLL I ANVÄNDARGRUPPEN

Mark Information deltar i mötena och kan presentera förslag till förbättringar i ProMark och få gruppens svar på dem. Dessutom presenterar och demonstrerar vi utvalda funktionaliteter och kan erbjuda ny funktionalitet för testning bland medlemmarna.

Det är möjligt att enas om och gemensamt finansiera en specifik utveckling av ny funktionalitet som flera i gruppen är intresserade av. Detta kommer att ge dessa projekt högre prioritet och därmed snabbare utveckling i förhållande till den totala mängden utvecklingsönskningar och idéer vi arbetar med.

Gruppen kan också beställa utbildning i specifika ProMark-moduler och funktioner och dela kostnaden. Schemalagd utbildning måste beställas specifikt via en av våra konsulter och fakturering distribueras till deltagande medlemmar.