(Svenska)
.

Branscher

Vi ökar förtjänsten, höjer servicenivån och skapar nöjda kunder

Hemligheten är att vi sätter en ära i att vara verklighetsnära och resultatorienterade och att vi koncentrerar oss på att utveckla system som är enkla att konfigurera och användarvänliga i daglig drift, men samtidigt erbjuder avancerade användningsmöjligheter. Nyckelparametrarna är effektivitet, precision, smidighet, lönsamhet och optimering – och givetvis sker allt i realtid med hjälp av intuitiva och användarvänliga lösningar. Vi har sysslat med det här i över 40 år och vi har utvecklat dokumenterat framgångsrika lösningar inom många olika branscher.

Vår mission är att göra det möjligt för kunderna att planera användningen av rätt resurser, i rätt tid och för rätt jobb, samt säkerställa att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva sättet. Kort sagt: vi är experter på att hjälpa företag att använda de tillgängliga personalresurserna intelligentare vilket bidrar till ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Därför är vår Workforce Management-lösning, ProMark, det naturliga valet för företag som vill övervaka, justera och förbereda centrala processer – baserat på användarvänliga operativ information som alltid är uppdaterade.

Vi erbjuder lösningar för de flesta branscher:

Entreprenad & konstruktion

BYGG & ANLÄGGNING

ProMark hjälper företag att samla in arbetstid, tillägg och annan typ av information direkt från byggarbetsplatserna, antingen angett av medarbetaren eller arbetsledaren. Resultatet är snabbare och mer exakta data för lön, bokföring och kundfakturering samt effektivare hantering av storskaliga projekt.
Livsmedel

LIVSMEDEL

ProMark ger synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesserna och översikt över hur utrustningen fungerar. Dessutom får man översikt och sammanhang mellan produktion och logistik.
Detaljhandel & distribution

LOGISTIK & TRANSPORT

ProMark ger den nödvändiga drifttekniska översikten som kan hantera de utmaningar som finns i företag som kör 24 timmar om dygnet, ofta fysiskt finns i många orter och som lever av att hantera förändrade tjänster och kontinuerliga kundjusteringar.

Offentlig & service

SERVICE

ProMark ger synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesser, utökar tillgängligheten och ökar servicenivån utan att förlora medarbetarnas intresse.
Tillverkning

TILLVERKNING

ProMark hjälper dig att hålla koll på processerna, så att du kan reagera på avvikelser i produktionsplanen och snabbt anpassa befintliga planer för optimal och flexibel användning av personal, utrustning och material.