Bygg & anläggning

Vi tar pulsen på dina produktionsprocesser

Idag är kostnaderna förenade med att driva ett produktionsföretag höga. Komplexa produkter nödvändiggör kostnadseffektiva produktionsmetoder och effektiva inköps- och logistiklösningar. Det råder det inget tvivel om. Därför är det intressant för företag att implementera nya programlösningar eftersom det är här de verkligt spännande möjligheterna med den moderna informationstekniken öppnar sig. Tekniken ökar kraven, men skapar även stora möjligheter och öppnar upp för nya marknader och kundgrupper.

ProMark – Mark Information Workforce Management-lösning – hjälper dig att hålla kontroll över processerna. ProMark arbetar i realtid och ger därför ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag som möjliggör snabb reaktion på förändringar i efterfrågan eller kapacitet. På så vis klarar du av att reagera på avvikelser i produktionsplanen – till exempel är maskinproblem, en försenad leverans eller sjukdom samtliga kritiska faktorer för ett produktionsföretag. Med ProMark kan du omedelbart göra justeringar av planerna för en optimal och flexibel användning av personal, maskiner och material.

Fördelarna är att ProMark

Arbetar i realtid Med ProMark kan du omedelbart göra justeringar av planerna för en optimal och flexibel användning av personal, maskiner och material – allt i realtid
Ger en detaljerad överblick ProMark tillhandahåller ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag som presenterar en fullständig överblick över produktionsprocesserna. Till exempel kan oanvända råvaror bekräftas i förhållande till ett definierat produktindex
Förbättrar kvaliteten ProMark levererar snabbt användbara kvalitetsdata i realtid som säkerställer att du kontinuerligt kan förbättra processer och reducera spill, avvikelser och fel
Säkerställer ledning och reducerar kapitalbindning ProMarks exakta information om användning av maskiner och utrustning ger möjlighet att optimera företagets produktionsfaciliteter. På så vis frigörs bundet kapital i produktionsapparaten vilket ytterligare främjar konkurrenskraften
Skapar ökad produktivitet ProMark ger möjlighet att analysera realtidsdata så att mätning av produktivitet och besparingar kan fastställas. Då blir det lätt att se hur produktiviteten kan ökas

Minimerar administrativa kostnader, manuella processer och fel

ProMarks registrering i realtid och online-validering skyddar mot inmatningsfel och reducerar manuella processer
Ger snabb avkastning ProMark har en genomsnittlig implementeringstid på endast 90 dagar. Det säkerställer en snabb avkastning på din investering
Är användarvänligt ProMark utmärker sig genom att vara enkelt att konfigurera och användarvänligt i daglig drift, med avancerade användningsmöjligheter