Kundcase

Alliance Healthcare

Levererar hög standard

Alliance Healthcare bildades som ett kooperativ på 30-talet och är den ledande grossisten och distributören av läkemedels-, sjukvårds-, hälso- och skönhetsprodukter i Storbritannien.

Bolaget stödjer ett nätverk av 2 000 Boots-apotek och 15 000 oberoende apoteksbutiker. Alliance Healthcare håller en hög servicenivå med två leveranser varje dag från ett nätverk av 11 servicecentraler över hela Storbritannien, och har en arbetsstyrka på omkring 3 900 personer.

Sedan år 2000 har Alliance Healthcare fortsatt sin expansion över Europa och bedriver nu verksamhet i 15 länder med en årsomsättning på 2,5 miljarder pund.

Alliance Healthcare - levering af høj standard

"Med det nya systemet kan vi enkelt identifiera alla kostnader i en servicecentral under en  viss tidsperiod och omedelbart skriva ut detaljerade kostnadsrapporter."

Gordon Cox
 Alliance Healthcare


Dags att ersätta det gamla systemet

Det system som Alliance Healthcare tidigare använde var omodernt och krångligt. Det var mycket svårt att få fram data när de behövdes och detta gav en negativ påverkan på administration av arbetsstyrkan och verksamheten i allmänhet.

Med omoderna processer för tids- och närvarohantering som inte längre kunde uppfylla affärsbehoven, tog Alliance Healthcare in anbud på att ersätta det föråldrade systemet.

I en driftmiljö med små marginaler är det viktigt att ett nytt system kan ge snabb och korrekt tillgång till viktiga data. Efter kontakter med flera olika leverantörer valdes ProMark, och man bestämde sig slutgiltigt i oktober 2003.

Alliance Healthcare valde ProMark av ett antal orsaker, inte bara för att man kunde lösa deras omedelbara behov av löneadministration och tidhantering och att man hade rätt pris. Alliance Healthcare såg också framåt och insåg vilken potentiell avkastning man kunde få på att investera i andra lösningar från Mark Information, bland annat i detaljerad aktivitetsuppföljning.

"Trots att vi ännu inte använder ProJob kan vi definitivt se möjligheterna i att kunna gå ned på timnivå för varje aktivitet, och det är något vi tänker på inför framtiden," säger Gordon Cox.

Gordon Cox, Alliance Healthcare


Smidig integrering och pålitliga prestanda

ProMarks implementeringsteam inledde med att spegla det ursprungliga systemet i en servicecentral i oktober 2003 och efter sex månader var systemet driftklar i hela verksamheten. I maj 2004 administrerades lönerna för alla anställda på Alliance Healthcare via ProMark.

Sedan införandet har programvaran givit ledningen en betydligt bättre bild av kostnaderna på servicecentralen. ProMark minskar administrations-, registrerings- och godkännandetiden, minimerar manuell inmatning av data för personalens tid och närvaro, och har ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt. Pålitliga och korrekta affärsdata är av största vikt för Alliance Healthcares framgångar på lång sikt. Med en lång lönelista och snäva marginaler behövde ledningen vara säker på att de kunde förlita sig på sina data och få tillgång till informationen när det behövs.

"Med det nya systemet kan vi enkelt identifiera alla kostnader i en servicecentral under en  viss tidsperiod och omedelbart skriva ut detaljerade kostnadsrapporter," sade Gordon Cox.

Alliance Healthcare

Stöd för affärsframgånger

Kundservice är en viktig del av Marks erbjudande. Alliance Healthcares dedikerade kundansvarig samt supportteamet på Mark Information finns tillhands för att lösa problem eller föreslå nya sätt att använda systemet.

Mark Information har ett antal produkter som erbjuder en kraftfull lösning för datainsamling, tid och närvaro, registrering och kontroll på fabriksgolvsnivå. Dessa funktioner är oumbärliga för företag som vill lyckas i en ekonomi fylld av utmaningar. ProMark länkar samman moderna administrationsverktyg med verkligheten och ger sina kunder en stabil grund för att fatta beslut baserade på fakta. Det gör det snabbt och enkelt att ta fram data och minskar kostnaderna genom att tillhandahålla aktuella siffror på begäran.

"Vårt tidigare system var väldigt tidskrävande, medan ProMark är ett mycket mer användarvänligt system, och jag kan skapa en rapport på minuten. Vi var mycket nöjda med hur bra installationen gick och den smidiga kunskapsöverföringen mellan servicecentraler," sade Claire Freeman, Systemadministratör för tidredovisning, Södra regionen.