Kundcase

Bankdata

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En gemensam lösning med stort värde 

Bankdata grundades 1966 och är idag ett av de största finansiella tech-bolagen i Danmark.

Bankdata ägs av 9 danska banker som också är deras kunder. Bankdata utvecklar och levererar totala IT-lösningar som inkluderar all IT som bankerna behöver för att driva en konkurrenskraftig bank – inklusive utveckling av online- och mobilbank, kredit- och rådgivningsverktyg samt support och säkerhet. Lösningarna används av ca. 7 500 anställda i bankerna som tillsammans tjänar över 1,8 miljoner bankkunder.

Bankdata har ca. 700 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Fredericia och utvecklingscentra i Silkeborg, Aarhus samt i Indien.

ProMark og MS D365FO skaber værdi hos Bankdata

"Genom integration mellan ProMark och vår D365-lösning får vi exakta data för lönehanteringen och en effektiv dokumentation av de anställdas projekttid för fortlöpande uppföljning, i en och samma process. Det har stort värde för oss".

Louise Godsk Østergaard, Avdelningschef, Ekonomi


ProMark og MS D365FO skaber værdi hos Bankdata

Problem

  • Behov av ökad transparens i förhållande till tidsförbrukning på projekt för att kunna fastställa kostnaden för specifika leveranser
  • Äldre, självutvecklad lösning som inte längre möter Bankdatas behov

Succé kriterier

  • Lösningen måste stödja finansiella sektor-avtalet för ca. 800 anställda i Danmark, inklusive timmebank
  • Projektregistrering för alla anställda – också  konsulter i Indien och andra externa konsulter
  • Projekt/aktiviteter skapas i D365FO och skickas till ProMark för registrering av projekttid, varefter data skickas tillbaka till D365FO för ytterligare bearbetning och uppföljning

Modul

Förbättringar

  • Färre manuella aktiviteter och därmed ökad effektivitet i administrationen av tid, frånvaro och projekt
  • Ökad synlighet kring tidsförbrukning på de olika projekten genom integration till D365FO
  • Modern och framtidssäker IT-lösning

Resultat

  • Lean tid- och projektregistreringsprocesser sparar tid för alla
  • Fullständig översikt över hur mycket tid som har använts på projekt ger en bättre grund för efterkalkyl och ekonomisk uppföljning