Kundcase

Becketts Foods Ltd.

Effektiv bemanningsplanering ökar flexibiliteten 

Becketts Foods Ltd. är en ledande leverantör av bacon till livsmedels- och detaljhandelsindustrin i Storbritannien och hela Europa. Som ett familjeföretag med internationella partners är de dedikerade att tillhandahålla bacon av högsta kvalitet.

Becketts erbjuder 5 mycket olika baconserier och producerar över 1 000 ton bacon och rökt skinka varje vecka.

Företaget driver två produktionsanläggningar i Coventry, som uppfyller globala standarder för livsmedelssäkerhet, och sysselsätter cirka 160 anställda.

Becketts Foods logo

"ProMarks verktyg för bemanningsplanering hjälper till med att hantera personal och skiftmönster i hela verksamheten. Det skapar stor flexibilitet för planeringsavdelningen för de olika produktionslinjerna inom företaget"

Tamar Butkhuzi, HR rådgivare


Becketts - bacon at its best

Problem

 • För många manuella processer i löneprocessen
 • Ingen realtidsöversikt över anställdas närvaro och frånvaro
 • Bättre planering av medarbetarnas arbetstid för att täcka de olika produktionslinjerna inom företaget
 • Behov av att säkerställa tillgång för endast relevanta anställa och gäster

Succé kriterier

 • Flexibel registrering av tid för alla anställda via webbportal eller hårdvaruterminaler
 • Underlätta en smidig löneprocess genom automatiserade godkännandeprocesser och integration
 • Undvika obehörig tillgång till Becketts’ produktionsanläggningar

Modul

 • Kom/gå-registrering (ProTime)
 • Registrering via webbportal och terminaler (ProPortal och ProTerminal)
 • ProPortal för ledningsöverblick, attest och frånvaro-KPI
 • Integration till lönesystem för överföring av lönedata (ProHost)
 • Bemanningsplanering (ProRoster)
 • Rapportering (ProReport)
 • Passerkontroll på alla dörrar (ProAccess)

Förbättringar

 • Detaljerad registrering av arbetstid och frånvaro
 • Ingen möjlighet att registrera för en kollega
 • Effektiv planering av de olika skift inom produktionen, samtidig som att arbetstidsregler följs
 • Alltid uppdaterad överblick över vem är var – vilket också är användbart vid brand
 • Pålitliga siffror och rapporter för bättra beslut

Resultat

 • Minskad administrativ tid i löneprocessen
 • Snabb attestprocess för chefer
 • Minskad tid på bemanningsplanering i planeringsavdelningen, samtidigt som man säkerställer en effektiv resursanvändning