Kundcase

Carlsberg Danmark

ProMark öppnar produktivitetskranarna hos Carlsberg

J.C. Jacobsen grundade Carlsberg i 1847 och Carlsberg Danmark är en del av Carlsberg Group, världens tredje största bryggerigrupp.

Carlsberg i Danmark har idag ungefär 1 500 anställda som producerar och levererar Carlsberg, Tuborg och Coca-Cola produkter. Koncernens produkter säljs i över 150 länder och Carlsberg Group säljer ca 114 miljoner flaskor öl – per dag.

Carlsberg Danmark har använt ProMark sedan 1997. Under 2005 initierade Carlsberg en grundlig uppgradering av lösningen, som också blev expanderat till att omfatta hela logistik och supply chainområdet.

 

ProMark hos Carlsberg Danmark

"Den täta integrationen med SAP HR stärker definitivt vår optimering och beslutsfattande. Ju bättre vi är till bemanning, desto bättre kan vi producera. Vi måste styra skarpt och ständigt se till att produktionsutrustningen utnyttjas optimalt. Här är ProMark ett mycket värdefullt verktyg.”

Lasse Geelmuyden
Lönechef, Carlsberg Danmark


ProMark öppnar produktivitetskranarna hos Carlsberg

Problem

 • Fallande ölförsäljning och ökad konkurrens från nya producenter
 • Risk för dåliga beslut på grund av otillräcklig information
 • Saknade verktyg för att automatisera och strukturera processer
 • Mycket tidskrävande administration av olika avtal och lokala avtal

succé kriterier

 • Mer exakt ersättning, bemanning och rapportering med mindre administrativt arbete
 • Effektiviteten måste ökas genom snabbare och enklare processer
 • Automatisk kontroll av lagar, regelverk och lokala avtal
 • Bättre utnyttjande av personalresurser
 • Flexibel produktionsplanering
 • ROI på mindre än 1½ år

Verktyg och Metoder

 • Resursoptimering och produktionseffektiviseringar genom implementering av ProMark till tidredovisning (arbetstid och frånvaro), bemanningsplanering och rapportering / business intelligence 
 • Uppföljning av frånvaro och övertid (ProAbs)
 • Påminnelser till chefer om godkännande av avvikelser (ProNotify)
 • Tät integration med SAP

FÖRBÄTTRINGAR

 • Signifikant minskning av tiden för beräkning av löner
 • Korrekta löneutbetalningar baserat på exakta uppgifter
 • Snabb och flexibel bemannings- och produktionsplanering
 • Översikt och effektiv uppföljning av frånvaron

resultat

 • Skarp och flexibel planering och optimering i förhållande till aktiviteter och bemanning
 • Rätt lön utan tidskrävande processer och efterföljande justering
 • Bättre beslutsunderlag
 • Ökat effektivitet och produktivitet med ökad överblick