(Svenska)
.
Kundcase
Kundinloggning

Cleveland Bridge

Brobyggnad mellan medarbetartid och produktionsdata i ProMark

Cleveland Bridge tillverkar och bygger spektakulära stålkonstruktioner för att möta kundernas krav.

Cleveland Bridge grundades 1877 och har sedan dess blivit världsledande inom teknikbaserad ingenjörsarbete, brobyggnad och stålkonstruktioner. Med världsomspännande resultat som omfattar den berömda Sydney Harbour Bridge och den nya Wembley Stadium, har Cleveland Bridge varit inblandad i byggandet av många världskända broar och strukturer!

Cleveland Bridge har sitt huvudkontor i Darlington, County Durham, Storbritannien, med mer än 300 anställda. Fabriken har en produktionskapacitet på 1000 ton i veckan och servar både offentliga och privata kunder. Cleveland Bridge Group har också verksamheter i Dubai och Saudiarabien.

Cleveland Bridge

"Cleveland Bridge använder mer än 40 IT-system. ProMark är en av de fyra viktigaste systemen och är nödvändigt för insamling av arbetstid för löner samt för beräkning av produktionseffektivitet.”

Paul Cusworth
IT-chef, Cleveland Bridge


Cleveland Bridge - fantastiska konstruktioner

Problem

 • På Cleveland Bridge var utmaningen att hitta ett sätt att på en och samma gång samla in anställdas arbetstid för löner, och samtidigt hålla kontroll på utvecklingen av projekt som löper över flera år.
   

succé kriterier

 • Uppsamling av realtidsdata vid huvudfabriken i Darlington
 • Uppsättning av realtidsdata på byggarbetsplatser
 • Utbildning av personalen för effektiv registrering av arbetstid och projektaktiviteter
 • Aggregering av information för att skapa tillförlitlig produktionsdata

Verktyg och Metoder

FÖRBÄTTRINGAR

 • Arbetstid samlas vid källan
 • Arbetad projekttid är registrerad enkelt och effektivt
 • Tillförlitlig produktionsdata tillgängliga via rapporter och analysverktyg
 • Förenklad löneprocess och alltid i enlighet med avtal

resultat

 • Genom användning av ProJect  för insamling av tid på bygg-projekt kan Cleveland Bridge noga övervaka produktions-processen för större projekt
 • Enhetlig process för insamling av arbetad tid med detaljerat underlag till lönesystemet SAGE Payroll+ för effektiv och korrekt lönehantering