Kundcase

Coop Albertslund Distributionscenter

Optimal kapacitetsstyrning säkrar varor till tiden

Coop är Danmarks största detaljhandelsföretag och driver butikskedjorna Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen och coop.dk samt dotterbolagen Irma A/S och Fakta A/S.

Coop är också det äldsta detaljhandelsföretag i Danmark och ägs av dess medlemmar. I januari 2013 gick Coop ihop med FDB (föreningen av Danmarks konsumentkooperativer).

Coop Danmark har, tillsammans med sina oberoende kooperativer, 1 200 butiker, en årlig omsättning på 54 miljarder kronor och ca. 40 000 anställda.

 

Coop logo

"Tack vare ProBI har vi blivit betydligt bättre på att anpassa vår personal på vårt lager för dagens leverans, 4 veckor före och under året. Det innebär att vi får de önskade varor till butikerna vid rätt tidpunkt – med minimal användning av resurser"

Lars Rowland Brandi
Planeringschef, Albertslund Distributionscenter, Coop Danmark A/S


Optimal kapacitetsstyrning med ProBI på Coop Danmark A/S

Problem

 • Otillgängliga data från orelaterade, delvis egenutvecklade system med manuella arbetsflöden
 • Kapaciteten styrs utifrån historiskt baserade prognoser och personliga upplevelser fram till dagen före leverans
 • Risk för fel i data och beslut

Projekt och succé kriterier

 • Konsolidering av planeringsdata
 • Ökad automation så att tid används på att fatta rätt beslut, inte på att få data
 • Bättre reaktionsförmåga
 • Utjämning av belastning över dag, vecka, månad och år

Metoder

 • ProBI med integration till Analyzer och PowerBI. Detta kombinerar ProMark-kubdata med andra kuber för både daglig uppföljning och långsiktig planering
 • Dessutom använder Coop ProTime för tidredovisning med integration till lönesystem och ProRoster för bemanningsplanering
 • Registrering via ProPortal och ProTerminal

FÖRBÄTTRINGAR

 • Data i realtid och därmed ett faktabaserad beslutsunderlag
 • Bättre balans mellan kapacitet och beläggning på medellång och lång sikt
 • Bättre utnyttjande av arbetstagarnas arbetstid genom effektiv bemanningsplanering
 • Minskning av icke-aktivitetsbaserade timmar
 • Central planering

resultat

 • Snabb och flexibel planering och omplanering genom kontinuerlig övervakning och simulering
 • Mindre övertid bland lageranställda och färre antal timanställda
 • Sparad tid i planeringsfunktionen