Kundcase

Dansac

Succérik implementering av ProMark hos Dansac A/S

Projektet hos Dansac är att betrakta som ett mönsterprojekt för val och implementering av ett IT-system. Nyckelorden i projektet var förberedelse, involvering, styrning och uppföljning. Och genom att hålla implementeringen på ca. 2 månader kunde fokus fasthållas under hela förloppet.

God förberedelse lade grunden för succén

Då man i löneadministrationen blev klar över att det var nödvändigt att byta ut det gamla tidregistreringssystemet började man förbereda sig på vilka krav man ville ställa på ett nytt system. Över en längre period i hösten 2001 skrev man ner alla problemställningar som man önskade att ett nytt system skulle kunna hantera.

Involvering av användarna

Redan från början riktades fokus mot att involvera användarna. En projektgrupp valdes i vilken alla kategorier av användare fanns representerade: Kollektivanställda, ledningen, tjänstemän, IT-avdelningen och löneadministrationen. Alla hade möjligheten att komma med sina önskemål om det nya systemet. Peter Grandjean från IT-avdelningen, som var projektledare på ProMark-projektet säger: ”Det var viktigt för oss att skapa en bred accept av det nya tidregistreringssystemet så att alla kände att de fick ut något positivt av det. IT-avdelningens roll var att se till att den teknologiska lösningen passade ihop med vår tekniska utrustning och övriga system. Ett av våra krav var att terminalerna skulle fungera i ett trådlöst nätverk. Det kan Mark-terminalerna.”

Snabb implementering av ProMark på Dansac

”Vår roll var att se till att den teknologiska lösningen passade ihop med vår tekniska utrustning och övriga system. Ett av våra krav var att terminalerna skulle fungera i ett trådlöst nätverk."

Peter Grandjean
Projektledare, IT-avdelningen på Dansac


Engagerad projektgrupp

Det var en engagerad projektgrupp, som hade satt som mål att genomföra projektet på den fastställda tiden, som garanterade att hela ProMark-projektet blev en succé, genomförd på ca. 2 månader och utan extra omkostnader. ”Det kostade hårt arbete i hela projektperioden och andra saker fick åsidosättas för att planen skulle hålla”, säger Lone Madsen som tillsammans med sin kollega i lönebokföringen, Peter Lauesen, var huvudmotor i hela projektet. De många profilerna och beräkningsreglerna blev testade löpande under projektet för att garantera att allt fungerade inför pilotfasen.

Succérikt pilotprojekt

Innan ProMark sattes i definitiv drift genomförde man ett pilotprojekt med representanter från alla produktionscenter. Pilotprojektet hade samma varighet som en löneperiod för att testet skulle visa om uppsättningen av ProMark var korrekt, och att beräkningen av lön fungerade som den skulle. ”Vi upplevde i stort sett inga problem under pilotfasen”, säger Lone Madsen och fortsätter: ”Det var bara tal om ett fåtal rättningar av uppsättningen innan vi kunde sätta systemet i drift ”.

Dansac A/S implementerade ProMark för 190 kollektivanställda på ca. 2 månader tack vare god planering, stram styrning och en engagerad projektgrupp

Information säkrade problemfri driftsättning

Den 1 maj 2002 var allt klart för drift med ProMark för samtliga 190 kollektivanställda på fabriken i Fredensborg. Före driftsättningen höll man ett informationsmöte för alla medarbetare, där man förklarade hur systemet fungerade och vilka fördelar medarbetarna skulle få i förhållande till det gamla systemet.

”De första dagarna efter att ProMark sattes i drift fanns det alltid en representant för projektgruppen närvarande för att guida medarbetarna när de kom till eller gick hem från arbetet – och det var oavsett om det var dags-, kvälls- eller nattgruppen”, säger Lone Madsen. ”På det sättet kunde vi hjälpa de som var osäkra på vad de skulle göra och svara på frågor från medarbetarna. Det resulterade i en mycket positiv mottagande och motverkade det missnöje som lätt kan uppstå när man inför någonting nytt.”.

Passagekontroll blev också en del av ProMark-projektet

Man värderade flera system innan man valde att utvidga ProMark-installationen till att även omfatta passagekontroll. Peter Grandjean förklarar: ”Det är en klar fördel att administrationen av medarbetardata till både tidregistrering och passagekontroll ligger samlat i ProMark. Det underlättar administrationen i kontrast till om vi hade anskaffat ännu ett system som skulle underhållas.” I motsats till tidregistreringen, använder samtliga 300 medarbetare i Dansac passagekontrollen.

Verksamhetsfakta

Dansac A/S är en internationell verksamhet som utvecklar och framställer hjälpmedel till sjukhus- och vårdsektorn. Det primära affärsområdet är produkter till stomiopererade.

Dansac A/S i Danmark har 300 anställda, varav 190 kollektivanställda. Dansac omsatte år 2001 över 300 miljoner kr., varav mer än 90% avsattes på exportmarknaderna.

Dansac är en del av Hollister Inc. som är en av världens största koncerner inom hjälpmedel till sjukhus- och vårdsektorn. Hollister finns representerat i de flesta länderna i Europa, Asien och USA.