Kundcase

Dansk Metal

God arbetsmiljö och lättillgängliga frånvaroregistreringar i portal

Dansk Metal är en av Danmarks största fackföreningar som organiserar medlemmar med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informationsteknisk utbildning.

De flesta av de 130.000 medlemmarna är anställda inom den privata sektorn. Cirka 6000 av medlemmarna är anställda inom den offentliga sektorn och ungefär 8000 av dem är lärlingar.

Dansk Metal

”Vi har tidigare missat återbetalningar vid sjukdom. Med ProAbs ser ProMark nu till att det inte händer igen.”

Berit Hansen
HR-ansvarig, Dansk Metal


Dansk Metal

problem

 • Förlorad ersättning vid långtidssjukskrivning
 • Bristande översikt av återstående semester
 • Säkerställa korrekta löner
 • Bristande översikt över flextidsavtal

succé kriterier

 • 150 anställda vid huvudkontoret + 50 anställda på lokal skola
 • Enklare administration
 • Säkerställa välbefinnande bland medarbetarna
 • Korrekta registreringar av semester och frånvaro

Verktyg och Metoder

 • ProPortal inkl. frånvaro-KPI, web-baserat användargränssnitt
 • ProAbs säkerställer återbetalning vid långvarig sjukdom
 • ProNotify för påminnelser
 • ProRoster bemanningsplanering
 • ProReport informationsutbyte i form av rapporter och statistik
 • ProHost integration till lönesystem

FÖRBÄTTRINGAR

 • Upprätthålla god arbetsmiljö
 • Efterleva kollektivavtal
 • Online påminnelser om godkännande
 • Flexibilitet i registreringar över olika avdelningar
 • Insyn i KPI’er på bland annat frånvaro per avdelning - grafisk

resultat

 • God arbetsmiljö
 • Enklare administration
 • Synliga registreringar för varje anställd
 • Standardrapportering till myndigheter och andra, såsom Danmarks Statistik och interna utskott