Kundcase

DLG

DLG får ekonomiska fördelar av att digitalisera HR

DLG-koncernen är en av Europas största leverantörer av lantbruksprodukter och ägs av danska bönder. Från att vara ett rent dansk kooperativ har DLG på 15 år utvecklats till en internationell koncern med företag i 18 länder.

DLG hade i 2016 en omsättning på 49 miljarder DKK och är därmed ett av Danmarks största företag mätt efter omsättning. Ca. 60% av DLGs omsättning kommer från Tyskland, vilket är den största marknaden.

DLG har ungefär 6 500 anställda, varav ca. 2 500 anställda i Danmark och ca. 3 500 i Tyskland.

DLG-logo

”Det var en otroligt tung och ineffektiv arbetsprocess och dessutom ökade alla överlämningarna risken för fel. Vi hade helt klart behov av att både förenkla och digitalisera och 2008 hoppade vi över hålkortet och gick direkt över till elektronisk tidsregistrering med ProMark”

”Bortsett från de uppenbara fördelarna för cheferna och medarbetarna att få åtkomst till detaljerade data har personalens belåtenhet ökat rejält”

Maria Kofoed Larsen
Koncerndirektör för Organisation & Strategi, DLG


Mobil ProMarklösning till ca. 110 chaufförer på DLG

problem

 • Generellt fokus på att förenkla processerna i DLG som en del av en ambitiös optimeringsstrategi

 • Tung och ineffektiv registreringsprocess med många manuella arbetsflöden och risk för fel

 • Brist på insikt i registreringar

succé kriterier

 • Lösningen innefattar ca. 800 anställda i Danmark

 • Genomförande i faser: Först på huvudkontoret i moderbolaget, sedan i resten av landet och därefter dotterbolagen

 • Inklusion av ledare och medarbetare i processen från början för att säkerställa succé med implementeringen


Verktyg och Metoder

 • Ersätta tidrapporter på papper med en digital lösning (ProTime)

 • Realtidsregistrering med LAN-Touch-terminaler (ProTerminal)

 • Mobillösning till ca. 110 chaufförer (ProMobile)

 • Bemanningsplanering (ProRoster)

 • Integration till lönesystem

FÖRBÄTTRINGAR

 • Precis och löpande registrering

 • Färre fel i löneutbetalningarna

 • Medarbetarna har full översikt över egen tidredovisning

 • Ledare har tillgång till detaljerade data

 • Bättre översikt över sjukfrånvaro vilket möjliggör en målinriktad insats

resultat

 • Ökad förtroende mellan chefer och personal

 • Ökad belåtenhet

 • Sparade resurser som kan användas på att utveckla medarbetarna

 • Ökad insikt och effektivitet