Kundcase

GF Forsikring

GF Forsikring digitaliserar sina kollektivavtal

GF Forsikring är ett kundägd försäkringsbolag, baserat på ömsesidighet, lokal förankring och vinstdelning.

GF Forsikrings primära verksamhet är privat försäkring. Företaget vänder sig brett till alla hushåll i Danmark med erbjudanden för att täcka den vanliga familjens försäkringsbehov. Sedan juni 2017 erbjuder GF Forsikring även försäkring till små företag.

GF Forsikring har funnits sedan 1967 och har sedan dess delat ut en vinst på nästan 3 miljarder till kunderna. Företaget har för närvarande mer än 600 anställda på kontor i hela Danmark.

 

GF Forsikring

"Ett framgångsrikt genomförande – som höll schema, budget och projektomfång
– har säkerställt att ProMark har blivit väl mottagen i GF Forsikring".

Keld Gryholm
HR-Direktör, GF Forsikring


GF Forsikring digitaliserar sina kollektivavtal

Problem

 • För många manuella aktiviteter inom tidsregistrerings- och löneprocessen 
 • Inte möjligt att styra lokala avtal, vilket även gäller Timebank
 • Stark beroende av ett fåtal nyckelpersoner som kan hantera löneprocessen

Projekt och succé kriterier

 • Lösningen omfattar 600 registranter vid cirka 40 kontor i Danmark
 • Konfiguration av kollektivavtalet som täcker den finansiella sektorn i Danmark
 • Uppsättning av webbportal som ger chefen en detaljerad överblick
 • Framtidssäkrat system med stor möjlighet till utveckling

Metoder

ProMark 365 Cloud Individual med:

 • Tidsystem med frånvarohantering (ProTime)
 • ProPortal 
 • Frånvaro-KPI & analys av närvaro och frånvaro (ProAbs)
 • Automatiska e-post påminnelser (ProNotify)
 • Integration till Lessor lönesystem och Microsoft Outlook

FÖRBÄTTRINGAR

 • Flexibelt system som stödjer lokala avtal och konton/balanser (Timebank)
 • Modernt användargränssnitt, inklusive möjligheten för en mobil lösning
 • Ökad driftsäkerhet och förutsägbara utgifter i IT-budgeten

resultat

 • Användarvänlig administration av tidredovisning och löneprocesser
 • Komplett översikt över tillgänglighet och frånvaro bland de anställda
 • Bättra service till GF Forsikrings kunder