(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Gjensidige Forsikring

Från manuell administration till automatik!

För Gjensidige Forsikring är det essentiellt att automatisera samtliga arbetsflöden inom administrationen

Gjensidige i Danmark är en del av Gjensidige Forsikring ASA - Norges största, och bland  Skandinaviens fyra största försäkringsgivare, med närvaro i Norge, Sverige, Danmark och Baltikum. I den danska grenen av Gjensidige Forsikring finns de ungefär 500 engagerade medarbetare.

För Gjensidige Forsikring är det essentiellt att automatisera samtliga arbetsflöden inom administrationen. Gjensidige Forsikring tände på idén att spara tid och besvär, och ser stort värde i användandet av ProNotify. Snabb och enkel påminnelse helt enkelt! Deras verkställande direktör och affärsledning står för alla övergripande beslut för hela gruppen, men deras organisation är strukturerad att vara så platt som möjligt.

Gjensidige Forsikring

”Vi önskar att undvika manuell hantering, både för administration och medarbetare. En del av svaret var en förlängning av den befintliga ProMark lösningen med användning av "ProNotify", dvs. automatisk påminnelse för chefer och arbetsledare... Samtidigt blir löneprocessen enklare och mer korrekt.”

Kenneth Ruby Jensen
Avdelningsdirektör, HR Nordic, Gjensidige Forsikring


Avdelningsdirektör HR Nordic, Kenneth Ruby Jensen uttalar: "Vi har outsourcat vår löneadministration och önskar att undvika manuell hantering, både för administration och medarbetare. En del av svaret var en förlängning av den befintliga ProMark lösningen med användning av "ProNotify", dvs. automatisk påminnelse för chefer och arbetsledare vid avsaknad av attest och motsvarande för medarbetarna vid saknade stämplingar. Samtidigt blir löneprocessen enklare och mer korrekt."

Det kan vara svårt att ha koll på olika tidsfrister såsom lönekörning, uppföljning av frånvaro och reseräkningar, och därför initieras dessa påminnelser.

ProNotify är ett verktyg som automatiserar denna uppföljning Medarbetarna kan fokusera på sitt jobb, och erhåller fullt stöd i det administrativa flödet. Påminnelserna skickas som mejl eller sms, och initieras utifrån kundunika parametrar som täcker just ditt företags behov. De baseras på avvikelser eller specifika händelser registrerat i ProMark.

Exempel på händelser är:

  • Saknade stämplingar från medarbetare
  • Saknade attester från chefer och arbetsledare
  • Uppföljning av sjukfrånvaro (t.ex. vid 7 dagars sjukdom)
  • Inrapportering av milersättning

På det hela taget sparar löneadministrationen tid och besvär. Det underlättar det dagliga arbetet och skapar processer utan behov av manuell handpåläggning, vilket innebär högre effektivitet och produktivitet. Mottagarna av påminnelserna får kanske även bättre förutsättningar att göra sitt jobb, de behöver inte vara ut i sista minuten.