Kundcase

GKN Aerospace Engine Systems

Exakt data, integration i SAP och fortlöpande förbättringar

ProMark hjälper GKN Aerospace Engine Systems att minska sitt bundna kapital med 30 %

GKN Aerospace Engine Systems Norge tillverkar komponenter för världens största tillverkare av flygmotorer, producerar flygmotorer för kommersiellt och militärt bruk samt rymdsystem. Bolaget är känt för sina avancerade mekaniska produktionsmetoder och fokuserar på att leverera högsta kvalitet i rätt tid. Efter mycket positiva erfarenheter av ProMarks tidredovisningssystem 1997, så vände sig bolagets produktionsenhet i Kongsberg återigen till Mark Information när det var dags att införa uppdragsregistrering.

GKN Aerospace Engine Systems Norges projektledare, Helge Hvashovd berättar att de valde ProMark efter att utvärderat ett antal olika datainsamlingssystem från olika leverantörer.

"Största anledningen till att vi valde ProMark var därför att deras system ger en bättre överblick över produktionsfinansiering och en förenklad rapportering till SAP. Vi hade också som mål att minska genomloppstiden i produktionen."

Foton med tillstånd av GKN Aerospace Engine Systems

Foton med tillstånd av GKN Aerospace Engine Systems


"Det har haft en tydlig positiv effekt. Vi har en mycket bättre totalbild över personalen och kan flytta resurser dit behovet är som störst."

Åge Bauer
 Planeringschef på GKN Aerospace Engine Systems Norge


I den här branschen är korrekt indata avgörande

Helge Hvashovd förklara varför precisionen i ProMarks system är så viktig:

"Precisionen som krävs i produktionen av dessa motorer innebär att det helt enkelt inte finns utrymme för felaktigheter."

Exaktheten i data är kritisk för planeringsprocessen. ProMark registrerar exakt hur mycket tid som lagts ned i varje fas av produktionsprocessen i realtid, vilket ger den exakthet GKN Aerospace Engine Systems behöver för sin detaljerade planering.

Minskad produktionstid

GKN Aerospace Engine Systems Norges planeringschef Åge Bauer menar att det är ProMark som gjort att de interna produktionstiderna reducerats. "Det har haft en tydlig positiv effekt. Vi har en mycket bättre totalbild över personalen och kan flytta resurser dit behovet är som störst. ProMark registrerar när personal är frånvarande så att produktionscheferna kan dirigera om personal efter behov."

Företagets produktionschef Arne Chr. Amundsen håller med: "Jag kan se på skärmen hur långt man har kommit i en arbetsprocess och när nya processer kan startas. ProMark ger en bra överblick över jobbrotation och utnyttjade arbetstimmar."

Optimerar fördelarna med SAP

GKN Aerospace Engine Systems vet att nyckeln till effektiv, lönsam produktion är att minska det kapital som är bundet i produktionen. För att kunna göra det måste kapacitetsbehovet anpassas till det verkliga behovet. Flaskhalsar måste upptäckas, överkapacitet omfördelas och ledtider minska. Detta kräver att all data som integreras med ERP-systemen är tillförlitlig.

GKN Aerospace Engine Systems Norges planeringschef, Åge Bauer, berättar att genom att leverera kritisk data som stödjer SAP:s funktioner för produktionsplanering och rapportera produktionsdata, så bidrar ProMark i väsentlig grad till att minska det bundna kapitalet.

"För att förstå det fulla värdet av ProMark så måste systemet ses tillsammans med SAP. Med ProMark installerat så kan vi utnyttja våra andra planeringsverktyg fullt ut. Vid alla tidpunkter har vi kontroll på den finansiella delen av produktionsprocessen och på fördelningen av kostnader mellan olika avdelningar."

GKN Aerospace Engine Systems: Nøjagtige data er helt afgørende i denne branche


Det bundna kapitalet minskade med 30 %

"En av fördelarna med ProMark är att du kan se aktuell status för flera funktioner i produktionsprocessen – samtidigt. Fördelen med realtid är att det direkt går att se hur effektivt utrustningen utnyttjas och var flaskhalsarna finns," fortsätter han.

"Vid varje given tidpunkt så har GKN Aerospace Engine Systems Norway ca 100 miljoner norska kronor bundet i lager. Vi har minskat detta belopp med ca 30 %."

ProMarks lösning

De speciella moduler i ProMark som används av GKN Aerospace Engine Systems Norway är ProJob, ProTime och ProReport. ProTime registrerar exakt hur mycket tid som läggs ned i varje del av produktionsprocessen – i realtid. Systemet hanterar alla tidredovisningsfunktioner (T&A). Underhåll av data, attestering, rapportering och löneutbetalningar kan ske både centralt och lokalt.

ProReport är ProMarks datalager som organiserar data från ProTime och presenterar informationen på ett lättförståeligt och lättillgängligt sätt. Programmet har anpassats för GKN Aerospace Engine Systems specifika behov, och sammanfattar instämpling/utstämpling och uppdragsregistrering för ca 250 anställda.

En företagskultur som präglas av samarbete och fortlöpande förbättringar

Precis som GKN Aerospace Engine Systems Norway, så är Mark Information övertygade om att en företagskultur som präglas av samarbete och fortlöpande förbättringar är en förutsättning för att fortsätta vara ledande inom sin bransch.

"Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder under hela implementeringsfasen, vilket betyder att vi kan ge support och råd när våra kunder behöver det som mest. Under processen får vi värdefull kunskap om våra kunders verksamhet vilket gör att vi fortlöpande kan förbättra våra produkter, att de uppfyller våra kunders framtida behov.

Åge Bauer håller med om att ett bra samarbete är avgörande för att resultatet ska bli så bra som möjligt. "Vårt samarbete med Mark Information fungerar mycket bra och jag är övertygad om att vi tillsammans får ut mesta möjliga utav ProMark."

Det bundna kapitalet minskade med 30 % på GKN Aerospace Engine Systems